.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phối hợp với chính quyền

Nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phối hợp với chính quyền

(QBĐT) - Thực hiện quy chế phối hợp, các chương trình ký kết, Ủy ban MTTQVN tỉnh và UBND tỉnh luôn đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động với nhiều nội dung đa dạng, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ của mỗi bên.

14:28, 27/03/2020 (GMT+7)
.