.
Các cơ quan Trung ương trả lời kiến nghị của cử tri Quảng Bình

Các cơ quan Trung ương trả lời kiến nghị của cử tri Quảng Bình

(QBĐT) - Trước và sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, cử tri Quảng Bình có 10 kiến nghị gửi tới các cơ quan Trung ương. 

08:10, 02/03/2021 (GMT+7)
 
.