.
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trả lời kiến nghị của cử tri

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trả lời kiến nghị của cử tri

(QBĐT) - Tuy nhiên, vào ngày 24-11-2017, tại cửa sông Roòn thuộc xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch đã xảy ra vụ cháy 4 chiếc tàu cá của ngư dân xã Quảng Phú và Cảnh Dương.

07:38, 15/12/2018 (GMT+7)
.