.
"Tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành" (*)

"Tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành" (*)

(QBĐT) - Phát biểu khai mạc của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII.

22:03, 10/12/2019 (GMT+7)