.
Nghị quyết Hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân

Nghị quyết Hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 Hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân.

10:23, 16/02/2019 (GMT+7)