.
Chú trọng nâng cao chất lượng các điểm giao dịch

Chú trọng nâng cao chất lượng các điểm giao dịch

(QBĐT) - Những năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quảng Ninh chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã.

21:32, 10/12/2019 (GMT+7)