.
Tích cực triển khai gói cho vay trả lương ngừng việc do dịch Covid-19

Tích cực triển khai gói cho vay trả lương ngừng việc do dịch Covid-19

(QBĐT) - Thời gian qua, PGD Ngân hàng CSXH huyện Quảng Ninh đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, rà soát đối tượng và hướng dẫn hồ sơ thủ tục để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

14:07, 03/12/2020 (GMT+7)