.
Thủ tướng phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia

Thủ tướng phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia

Phạm vi của Chiến lược hướng tới việc phổ cập các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản do các tổ chức được cấp phép cung ứng, bao gồm: thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm.
 
08:44, 23/01/2020 (GMT+7)