.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống thất thu ngân sách

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống thất thu ngân sách

(QBĐT) - Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu thuế và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý thuế, góp phần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước (NSNN); đồng thời, tạo sự công bằng về nghĩa vụ thuế đối với mọi tổ chức, cá nhân trong sản xuất kinh doanh.
12:22, 28/06/2020 (GMT+7)