.
Ngân hàng CSXH huyện Minh Hóa: Đẩy mạnh thực hiện vay ủy thác qua các tổ chức chính trị-xã hội

Ngân hàng CSXH huyện Minh Hóa: Đẩy mạnh thực hiện vay ủy thác qua các tổ chức chính trị-xã hội

(QBĐT) - Ngân hàng CSXH huyện Minh Hóa: Đẩy mạnh thực hiện vay ủy thác qua các tổ chức chính trị-xã hội.

09:36, 25/04/2019 (GMT+7)