.
Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư

Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư

(QBĐT) - Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19, song nhờ chủ động đưa ra các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và đẩy mạnh việc trực tiếp làm việc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong quý I-2020 tỉnh ta đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 149 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.787 tỷ đồng. 

10:04, 01/04/2020 (GMT+7)