.
Quảng Trạch: Đầu tư trên 563 tỷ đồng cho cơ sở hạ tầng tại trung tâm huyện lỵ mới

Quảng Trạch: Đầu tư trên 563 tỷ đồng cho cơ sở hạ tầng tại trung tâm huyện lỵ mới

(QBĐT) - Triển khai xây dựng trung tâm huyện lỵ mới trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ tranh thủ được các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, của tỉnh và nguồn vốn của địa phương, huyện Quảng Trạch đã đầu tư xây dựng được nhiều công trình.

10:45, 18/10/2019 (GMT+7)