.
Phục dựng 'Bản giao hưởng số 10' dang dở của Beethoven bằng AI

Phục dựng 'Bản giao hưởng số 10' dang dở của Beethoven bằng AI

Việc ứng dụng AI trên bản thảo của Beethoven sẽ không gây ảnh hưởng đến di sản của ông, vì trên thực tế dự án này không được tính là một trong số các tác phẩm của nhà soạn nhạc.

08:27, 14/12/2019 (GMT+7)