.
Sẽ hoàn thành bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp trong tháng 12

Sẽ hoàn thành bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp trong tháng 12

Hiện đã có 80/83 bộ, ngành, địa phương trên cả nước triển khai đảm bảo an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp, đạt gần 96,4%. Tỷ lệ này dự kiến sẽ đạt 100% trong tháng 12-2020.

08:49, 06/12/2020 (GMT+7)