.
Các ứng dụng video ngắn trở thành nguồn tin tức về dịch viêm phổi cấp

Các ứng dụng video ngắn trở thành nguồn tin tức về dịch viêm phổi cấp

Trong bối cảnh bị cô lập với thế giới bên ngoài vì virus corona, các ứng dụng video ngắn đang trở thành nguồn tin tức để thế giới biết được những gì đang diễn ra ở Vũ Hán.

08:29, 26/01/2020 (GMT+7)