.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro, thảm hoạ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro, thảm hoạ

(QBĐT) - Quảng Bình là một trong những địa phương luôn phải gánh chịu thiên tai bão lũ hàng năm. 

08:19, 20/08/2018 (GMT+7)