.
Thử nghiệm trồng cây chà là trên đất cát ven biển và phát triển giống cam voi bản địa ở Tuyên Hóa

Thử nghiệm trồng cây chà là trên đất cát ven biển và phát triển giống cam voi bản địa ở Tuyên Hóa

(QBĐT) - Hội đồng Khoa học cấp tỉnh vừa xét duyệt thực nghiệm hai mô hình "Trồng chà là trên đất cát ven biển tỉnh Quảng Bình" và "Phát triển giống cam voi bản địa trên địa bàn huyện Tuyên Hoá".

08:19, 14/07/2019 (GMT+7)