.
Hướng dẫn áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin phòng chống COVID-19

Hướng dẫn áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin phòng chống COVID-19

Nhiều địa phương triển khai hướng dẫn người dân áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 như khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR, cài ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone…

12:08, 12/05/2021 (GMT+7)