.
Facebook dừng tính năng chat trong trang nhóm

Facebook dừng tính năng chat trong trang nhóm

Từ ngày 22-8, Facebook sẽ tắt tính năng chat nhóm được tạo ra từ các trang nhóm (group page) chứ không phải từ ứng dụng Messenger.
08:30, 19/08/2019 (GMT+7)