Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn 23 đơn vị

  • 07:47 | Thứ Tư, 26/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Theo Nghị định mới được Chính phủ ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ cấu tổ chức còn 20 tổ chức hành chính và 3 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước, giảm 3 đơn vị so với trước đây.
Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: THUỲ LINH)
Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: THUỲ LINH)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2022.
 
Nghị định số 86/2022/NĐ-CP cơ bản kế thừa các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 và bổ sung các nội dung mới đã được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018, Luật Giáo dục năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
 
Để bảo đảm đầy đủ chức năng quản lý nhà nước của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo được bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới về quản lý nhà nước về tiếng Việt và tiếng các dân tộc.
 
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tinh gọn tổ chức bộ máy.
 
Cụ thể, sáp nhập Vụ Thi đua - Khen thưởng vào Vụ Tổ chức cán bộ; tổ chức lại Cục Cơ sở vật chất thành Vụ Cơ sở vật chất; tiếp tục duy trì không tổ chức phòng trong Vụ.
 
Để thống nhất việc quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển Học viện Quản lý giáo dục (là cơ sở giáo dục đại học) và Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (là cơ sở đào tạo bồi dưỡng) về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Như vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn 20 tổ chức hành chính, gồm 16 đơn vị hành chính cấp Vụ, 4 đơn vị hành chính cấp Cục; và 3 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước.
 
Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

 Theo Thanh Hà (NDO)

tin liên quan

Khai trương Chi nhánh và học viện EI Quảng Bình

(QBĐT) - Sáng 25/10, Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI (EI GROUP) chính thức khai trương Chi nhánh và học viện EI Quảng Bình.

Trường Đại học Quảng Bình khai giảng năm học mới

(QBĐT) - Ngày 25/10, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023. 

Vẽ giấc mơ từ đôi tay khiếm khuyết

(QBĐT) - Cô học trò nhỏ nhận thức được đôi tay của mình khác biệt so với các bạn đồng trang lứa. Hiểu chuyện sớm, em càng nỗ lực gấp bội để nắn nót viết nên những dòng thơ hay tô bức tranh rực rỡ và vẽ giấc mơ về một cuộc đời có ích.