Để giáo dục và đào tạo Đồng Hới phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế

  • 09:40 | Thứ Năm, 17/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực, TP. Đồng Hới luôn xác định giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) là quốc sách hàng đầu và đã dành sự quan tâm đặc biệt trong việc quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, phát triển đội ngũ nhà giáo và nâng cao chất lượng giáo dục… Từ đó, đưa GD-ĐT thành phố phát triển mạnh mẽ trên tất cả các mặt, trở thành đơn vị tiêu biểu trong toàn tỉnh.
 
Phát huy truyền thống tốt đẹp, những năm qua, đội ngũ nhà giáo ngành GD-ĐT thành phố đã nỗ lực giữ gìn và bồi đắp những giá trị cao đẹp của nghề dạy học; tự trọng, tự tôn, đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, chăm lo phát triển sự nghiệp “trồng người”.
 
Ngành đã chú trọng tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đặc biệt là Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 10/11/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.   
 
Chính vì vậy, đến nay, chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (PCGD MN, TH, THCS) trên địa bàn thành phố luôn duy trì vững chắc. Tỷ lệ huy động cháu trong độ tuổi nhà trẻ luôn đạt từ 30-35%; cháu mẫu giáo ra lớp đạt từ 97-99%; cháu 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; số học sinh (HS) lớp 5 hoàn thành chương trình TH vào lớp 6 đạt từ 99-100%; HS tốt nghiệp THCS vào học THPT các loại hình trường đạt 90-95%.
 
Hệ thống trường lớp không ngừng phát triển, đa dạng các loại hình, đáp ứng được nhu cầu học tập của con em. Toàn thành phố hiện có 63 cơ sở giáo dục với 943 nhóm, lớp, 31.440 HS; trong đó có 25 trường MN, 20 trường TH, 15 trường THCS, 2 trường TH và THCS, 1 trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật. 
Đồng Hới phát triển sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp hợp lý, hài hòa.
Đồng Hới phát triển sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp hợp lý, hài hòa.
Cùng với việc quan tâm chất lượng đại trà, thành phố thường xuyên chỉ đạo ngành GD-ĐT đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng HS năng khiếu, HS giỏi, phụ đạo HS yếu. Nhờ thế, chất lượng giáo dục toàn diện luôn được duy trì, giữ vững bảo đảm thực chất, vững chắc, đồng đều ở các cấp học, bậc học, thành tích HS giỏi, HS năng khiếu năm sau cao hơn năm trước và luôn trong tốp dẫn đầu của ngành GD-ĐT tỉnh. Hàng năm có trên 99% HS tốt nghiệp THCS, trong đó có 95% học lên THPT, lực lượng còn lại được đào tạo nghề, góp phần cung cấp nguồn nhân lực tại chỗ cho thành phố.
 
Đội ngũ cán bộ, giáo viên (GV) từng bước bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu và không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tin học, ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy. Đến nay, có 93,5% GV MN, 98,7% GV TH, 98,7% GV THCS đạt trình độ đại học trở lên; trong đó có 1 tiến sĩ, 18 thạc sĩ.
 
Công tác xây dựng cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại. Toàn thành phố có 793 phòng học, 198 phòng học bộ môn, 48 phòng thư viện, 22 nhà đa năng, 13 bể bơi, 17 sân bóng đá mi ni và 434 nhà vệ sinh GV và HS.
 
Các cuộc vận động, các phong trào thi đua tiếp tục được hưởng ứng sôi nổi, luôn nhận được sự đồng thuận, tích cực tham gia của các trường trên địa bàn thành phố; huy động được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong trường học, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.
 
Công tác xã hội hóa giáo dục đã được triển khai sâu rộng, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và toàn dân cùng chăm lo cho sự nghiệp GD-ĐT. Phong trào khuyến học, khuyến tài ở trường học, các xã, phường, cơ quan, đơn vị, dòng họ trong thành phố ngày càng được phát triển mạnh mẽ. Cơ sở vật chất trang thiết bị trường học được tăng cường, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, trường xanh sạch đẹp an toàn ngày càng cao. Đến nay, toàn thành phố có 49/52 cơ sở giáo dục công lập đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
 
Thời gian tới, để sự nghiệp GD-ĐT thành phố phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành GD-ĐT thành phố cần tập trung một số giải pháp sau:
 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với “xây dựng người thầy mẫu mực, tận tụy, sáng tạo”. Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.
 
Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố trong lĩnh vực GD-ĐT. Phát triển, sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp hợp lý, hài hòa; ưu tiên đầu tư hệ thống các trường ngoài công lập. Củng cố vững chắc kết quả PCGD. Tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông(GDPT) 2018; chú trọng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số và ngoại ngữ, giáo dục đạo đức, lối sống cho HS; chú trọng phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi, HS năng khiếu. Thực hiện tốt phân luồng, định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp THCS.
 
Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Chú trọng xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, gắn với bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Phấn đấu đến năm 2025, toàn ngành có 100% cán bộ, GV đạt chuẩn theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019.
 
Tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình GDPT 2018; đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2025, 100% các trường MN, TH, THCS đều đạt chuẩn quốc gia.
 
Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, quản trị, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục.
 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục từ khâu quản lý đến dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; gắn kết với cải cách hành chính nhằm hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp về lĩnh vực GD-ĐT.
 
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập, bảo đảm công bằng xã hội trong GD-ĐT. Đẩy mạnh công tác truyền thông về GD-ĐT tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới GD-ĐT, nhất là việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT. 
Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao thưởng cho các tập thể của ngành GD-ĐT Đồng Hới đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm học 2021-2022.
Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao thưởng cho các tập thể của ngành GD-ĐT Đồng Hới đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm học 2021-2022.
Phát huy những kết quả đạt được, cùng với sự quan tâm chỉ đạo chuyên môn của Sở GD-ĐT, sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể, sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt sự đồng thuận cao của toàn xã hội, sự ủng hộ của nhân dân, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên và HS toàn ngành, GD-ĐT Đồng Hới nhất định sẽ phát triển hơn nữa, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng quê hương Đồng Hới ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
Box: Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng,  thời gian qua, GD-ĐT TP. Đồng Hới luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tiêu chí thi đua luôn xếp thứ nhất toàn tỉnh. Tính từ năm học 2012-2013 đến nay, về tập thể, toàn ngành có 3 Huân chương Lao động hạng Ba, 7 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 42 bằng khen của UBND tỉnh và Bộ GD-ĐT, 7 cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 25 cờ thi đua của UBND tỉnh và Bộ GD-ĐT…
 
Hoàng Ngọc Đan
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới

 

tin liên quan

TP. Đồng Hới: Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(QBĐT) - Thầy giáo Hồ Thanh Hải, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo TP. Đồng Hới, cho biết: Để chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), ngành GD-ĐT thành phố đã đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Hai tốt" trong dạy và học, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động với nội dung ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, giáo viên nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp "trồng người".

Gieo chữ miền biên viễn…

(QBĐT) - Nơi miền biên viễn Lâm Thủy, con chữ ngày ngày được ươm mầm, nảy nở bởi tình yêu, trách nhiệm của những người thực hiện sứ mệnh "trồng người"…

Nhiều tiết mục hấp dẫn, ấn tượng

(QBĐT) - Tối 15/11, Ban tổ chức hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục-Đào tạo đã tổ chức công diễn và trao thưởng cho các đơn vị có chương trình, tiết mục đạt giải.