Bố Trạch, Tuyên Hoá: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

  • 11:51 | Thứ Sáu, 13/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 13/1, Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch và cấp ủy đảng các cấp đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực xây dựng Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết các cấp cho đội ngũ cán bộ cốt cán, các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng theo hình thức phù hợp, với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt trung bình 97%.
 
Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình hành động, đề án, các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội được tập trung triển khai để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022. Nhờ đó, kinh tế có sự hồi phục và đang trên đà phát triển, 17/17 chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế-văn hóa xã hội chủ yếu của năm đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Lê Công Toán tặng giấy khen cho các TCCS Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Lê Công Toán tặng giấy khen cho các TCCS Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022.
Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện theo đúng quy định. Cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Vai trò, trách nhiệm của tập thể các cấp ủy cũng như mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ khó, nhiệm vụ trọng tâm được phát huy.
 
Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện. Nhờ đó, năm 2022, Đảng bộ huyện Bố Trạch kết nạp được 335 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt tỷ lệ 2,94% (tăng 118% so với cùng kỳ năm 2021). Công tác kiểm tra, giám sát; nội chính, phòng chống tham nhũng; dân vận… được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Với những kết quả đạt được, năm 2022, Đảng bộ huyện có 11 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 43 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 5 TCCS đảng hoàn thành nhiệm vụ.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn đã ghi nhận những kết quả Đảng bộ huyện Bố Trạch đạt được trong năm 2022. Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng-an ninh được tăng cường.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Năm 2023 dự báo còn rất nhiều khó khăn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch cần quan tâm tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong cải cách hành chính, chỉ số cạnh tranh, vấn đề về công tác cán bộ… ; quyết tâm thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.
 
Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã biểu dương, khen thưởng 5 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022.
 
Lê Mai
 
* Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Theo báo cáo đánh giá, năm 2022, huyện Tuyên Hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong năm, toàn huyện có 17/17 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, 3/3 chỉ tiêu xây dựng Đảng đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 200 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Tổng sản lượng lương thực hơn 23.500 tấn (đạt 127,4% kế hoạch). Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,1 triệu đồng/người/năm (đạt 100,2% kế hoạch). Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,9%. Trong năm, Tuyên Hóa có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số đơn vị đạt chuẩn lên 10 xã. 
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị.
Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức tiếp tục được tăng cường, đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội. Chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên.
 
Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 39 tổ chức đảng và 44 đảng viên, giám sát 18 tổ chức đảng và 34 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật đối với 1 đảng viên, các tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên. Toàn đảng bộ kết nạp được 125 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, như: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng một số nơi còn hạn chế; vai trò tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; một số cán bộ, đảng viên giữ chức vụ vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật Đảng.
 Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa tặng giấy khen cho các tổ chức đảng cơ sở hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.
Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa tặng giấy khen cho các tổ chức đảng cơ sở "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2022.
Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI đã đề ra. Về kinh tế-xã hội, Tuyên Hóa huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về đổi mới toàn diện về công tác cán bộ, và phát triển nông nghiệp theo chiều sâu; tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, lĩnh vực đạt thấp, chuyển biến chậm để chỉ đạo thực hiện. Năm 2023, phấn đấu có thêm ít nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
 
Về công tác xây dựng Đảng, huyện Tuyên Hóa tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”; tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, phong cách, lề lối làm việc, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.
Trao giấy khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.
Trao giấy khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.
Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 32 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục; và 10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022.
 
Dương Công Hợp
 

 

tin liên quan

Khiển trách Ban cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban Kiểm tra TW khiển trách Ban cán sự đảng UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bộ trưởng, CNVP Chính phủ Mai Tiến Dũng và một số cán bộ địa phương.
 

Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư yêu cầu năm 2023 cần xây dựng nhiều cơ chế, thể chế, chính sách, quy chế để không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng.
 

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân

(QBĐT) - Chiều 12/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023.