Minh Hóa:

Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023

  • 13:31 | Thứ Ba, 10/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 10/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023. Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa chủ trì hội nghị.
Các đại biểu tham dự tại hội nghị.
Các đại biểu tham dự tại hội nghị.
Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cơ bản đạt yêu cầu nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 
Nổi bật, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động, như: Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2022, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, phát triển du lịch, giảm nghèo bền vững.
 
Đặc biệt, trong năm, Huyện ủy Minh Hóa đã xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của huyện, từ đó ban hành thêm 2 chương trình hành động liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi tỉnh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030... 
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.
Năm 2022, toàn huyện Minh Hóa đã giới thiệu, kêu gọi đầu tư 12 dự án trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch. Tỷ lệ hộ nghèo hiện chiếm 18%, giảm 6,50% so với năm 2021; tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 18,59%, tăng 3,03% so với năm 2021.
 
Công tác tổ chức xây dựng Đảng được Huyện ủy Minh Hóa triển khai toàn diện, với tinh thần quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án về tổ chức, công tác cán bộ, công tác tổ chức đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
 
Đến nay, toàn đảng bộ huyện có 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, 227 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 4.773 đảng viên. Trong năm, toàn huyện, kết nạp 91 đảng viên mới và quyết định công nhận 132 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Đồng thời, Đảng bộ huyện còn tiến hành thi hành kỷ luật đối với 35 đảng viên. 
Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa tặng giấy khen cho đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.
Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa tặng giấy khen cho đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.
Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Trong năm, cấp ủy hai cấp, chi bộ, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy đã kiểm tra đối với 44 tổ chức đảng và 57 đảng viên; thực hiện giám sát đối với 30 tổ chức đảng và 64 đảng viên... 
 
Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện Minh Hóa ngày càng hoạt động hiệu quả, trong sạch, vững mạnh. 
Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng ở Minh Hóa đạt tiêu chuẩn
Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng ở Minh Hóa đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022".
Triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp.
 
Chú trọng đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp thực tiễn, tạo chuyển biến thực sự trong công tác tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ.
 
Tập trung xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, có chất lượng và hiệu quả...  
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa tặng giấy khen cho 1 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 17 đảng viên đạt tiêu chuẩn
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa tặng giấy khen cho 1 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 17 đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018-2022)".

Dịp này, có 7 tổ chức cơ sở Đảng ở Minh Hóa đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022", 1 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 17 đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018-2022) được khen thưởng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa còn tặng giấy khen cho 6 tập thể Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở vì đã có nhiều thành tích thi đua năm 2022.
 
Văn Minh 

tin liên quan

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng theo hướng bám sát cơ sở

(QBĐT) - Sáng 10/1, Huyện ủy Lệ Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Công đoàn Viên chức tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2023

(QBĐT) - Sáng 10/1, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm hiệu quả, khả thi, thực chất

(QBĐT) - Sáng nay, 10/1/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.