Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh

  • 16:23 | Thứ Ba, 14/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 14/3, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH-CN) cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Quảng Bình giai đoạn 1945-1975, phục vụ phát triển du lịch” do Bảo tàng Tổng hợp tỉnh chủ trì thực hiện. 
Hội đồng Khoa học đánh giá cao kết quả đạt được, nhận định nhiệm vụ có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn.
Hội đồng Khoa học đánh giá cao kết quả đạt được, nhận định nhiệm vụ có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. 
Theo báo cáo của đơn vị chủ trì, triển khai từ tháng 7/2021 đến nay, nhiệm vụ đã thực hiện được: Tổng quan cơ sở lý luận về di tích lịch sử-văn hóa, di tích lịch sử LLVTND và du lịch văn hóa; hiện trạng, đặc điểm, vai trò của hệ thống các di tích lịch sử LLVTND Quảng Bình thời kỳ 1945-1975; một số giải pháp, phương án bảo tồn, tôn tạo gắn với phát huy giá trị hệ thống các di tích lịch sử LLVTND Quảng Bình thời kỳ 1945-1975 trong phát triển du lịch bền vững.
 
Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để rút ra những bài học kinh nghiệm, qua đó, cung cấp luận cứ khoa học cho việc đề ra những chủ trương, chính sách nhằm bảo tồn, tôn tạo gắn với phát huy giá trị hệ thống các di tích lịch sử LLVTND Quảng Bình thời kỳ 1945-1975 trong phát triển du lịch bền vững; góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí của hệ thống di tích lịch sử LLVTND Quảng Bình; nâng cao năng lực quản lý của các cấp chính quyền và cộng đồng trong quá trình bảo tồn, phát huy giá trị của di tích; làm tư liệu tham khảo cho tổ chức, cá nhân quan tâm đến thực tiễn hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử LLVTND Quảng Bình; làm tư liệu tham khảo cho các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên du lịch và những người có nhu cầu nghiên cứu tham quan, du lịch để tìm hiểu về các giá trị lịch sử-văn hóa truyền thống trên địa bàn.
Thành viên Hội đồng Khoa học góp ý nhằm hoàn thiện nhiệm vụ.
Thành viên Hội đồng Khoa học góp ý nhằm hoàn thiện nhiệm vụ.
Các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá cao kết quả đạt được của nhiệm vụ, nhận định nhiệm vụ có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ cũng đã đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ hơn.
Hương Trà

tin liên quan

Lời ru Gạc Ma

(QBĐT) -Sinh con trên đất quê nhà
Lớn lên
Con ở Gạc Ma xa vời
Mẹ ru con bằng võng-nôi

Trà xanh thương nhớ

(QBĐT) - Bé tí tôi đã biết uống trà. Là bởi tuổi thơ tôi luôn tò mò và háo hức với mọi thứ trước mắt. 

"Lối mở" cho xã hội hóa hoạt động nghệ thuật

(QBĐT) - Những năm trở lại đây, việc các tổ chức và cá nhân đứng ra vận động tổ chức những hoạt động nghệ thuật, như: Workshop, trại sáng tác, nhiệm trú sáng tác, triển lãm... đã tạo nên sinh khí mới trong đời sống mỹ thuật đương đại.