Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp

  • 07:56 | Thứ Tư, 22/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - “Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân là nòng cốt” là quan điểm nhất quán, được Đảng ta khẳng định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở nắm vững và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy-Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã cụ thể hóa thành những mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2021, đồng thời đề ra chủ trương lãnh đạo năm 2022 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp mới…
 
Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những khó khăn khách quan tác động, chi phối, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, hiệu quả Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 4, của Tỉnh ủy Quảng Bình, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo LLVT hoàn thành tốt chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS, QP địa phương; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên; phong trào thi đua quyết thắng được giữ vững, phát huy; cán bộ, chiến sỹ đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp tham mưu ban hành sớm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP; tham mưu, phối hợp tổ chức thành công hội nghị Đảng ủy Quân khu 4 lần thứ tư đạt kết quả tốt; phối hợp tổ chức chu đáo, trang trọng hội thảo khoa học cấp quốc gia và các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tích cực tham mưu và điều động 613 cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp phối hợp tham gia phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn; lãnh đạo duy trì nghiêm túc các biện pháp sẵn sàng chiến đấu.
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ CHQS tỉnh.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Bộ CHQS tỉnh.
Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều giải pháp đồng bộ, thích ứng an toàn, linh hoạt, phù hợp, góp phần hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện, diễn tập trong điều kiện dịch Covid-19, nhất là các nội dung huấn luyện chiến sỹ mới, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho dân quân tự vệ và diễn tập khu vực phòng thủ huyện Minh Hóa, diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng-tìm kiếm cứu nạn TX. Ba Đồn.
 
Quán triệt quan điểm xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh đã chú trọng lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, nhất là vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức thông qua việc quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên; kiện toàn, duy trì có chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47 về đấu tranh trên không gian mạng; khơi dậy tinh thần thi đua tích cực trong cán bộ, chiến sỹ thông qua việc triển khai thực hiện phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”...
 
Nhờ vậy đã góp phần giúp LLVT Quảng Bình thực hiện toàn diện, đồng bộ các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, được cấp trên đánh giá, ghi nhận. Trong năm, có trên 500 lượt  tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Bộ CHQS tỉnh vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc.
 
Năm 2022, trên tinh thần chủ động nắm chắc tình hình, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo LLVT địa phương “tập trung xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật”, thực hiện tốt 3 đột phá mà Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV đã xác định, trong đó cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau:
 
Tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy sớm ban hành chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP năm 2022; trong đó, tập trung tham mưu tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa... và tham mưu thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các hoạt động công tác chính sách hậu phương quân đội và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.
 
Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở các cấp, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động ứng phó thắng lợi các tình huống có thể xảy ra, bảo vệ an toàn, tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các ngày lễ, Tết; thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chú trọng xây dựng Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố chính quy, mẫu mực.
 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác huấn luyện; lấy nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ cơ sở làm khâu then chốt; triển khai huấn luyện phù hợp với điều kiện dịch Covid-19; tổ chức huấn luyện đúng nội dung, chương trình, sát phương án SSCĐ; tăng cường huấn luyện đêm, dã ngoại, cơ động, thể lực, bơi... và kiểm tra, đánh giá kết quả đúng thực chất...
 
Lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Triển khai hiệu quả chuyên đề "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân". Công tác thi đua, khen thưởng, văn hóa-văn nghệ bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
 
Phát huy vai trò nòng cốt của Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47 các cấp trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.... Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh; chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Đoàn các cấp trong Bộ CHQS tỉnh.
 
Triển khai thực hiện hiệu quả đề án "Nâng cao hiệu quả tăng gia, sản xuất, chế biến trong Quân đội giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030", chương trình "Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng Quân đội"; chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, giữ vững và nâng cao đời sống; chủ động phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe bộ đội.
 
Duy trì nghiêm túc chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang  bị theo phân cấp. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thực hiện tốt cuộc vận động  "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông".
 
Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào với bề dày truyền thống QĐND Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sỹ LLVT Quảng Bình tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP, góp phần cùng cả nước thực hiện kế sách giữ nước từ sớm, từ xa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
 
Đại tá Đinh Xuân Hướng
Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy gửi thư khen lực lượng Công an Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 21-12, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã gửi Thư khen cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đấu tranh thành công Chuyên án "TVC6", triệt phá nhóm đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
 

Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(QBĐT) - Chiều 21-12, Đoàn Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Lộc Thủy (Lệ Thủy).
 

Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các hoạt động tưởng nhớ, tri ân

(QBĐT) - Ngày 21-12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tại phòng truyền thống BĐBP tỉnh, Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Đồng Hới) và mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến.