TP Đồng Hới: Quán triệt Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

  • 12:24 | Thứ Ba, 25/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 25/10, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới về triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư; triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về “Bảo tồn và phát triển văn hóa đô thị Đồng Hới đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại”.
 
Tham dự có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới và trên 250 đại biểu là cán bộ cốt cán của thành phố.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong kết luận tại hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc; Kế hoạch số 81 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 69 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Bảo tồn và phát triển văn hóa đô thị Đồng Hới đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại”.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Qua đó, đã giúp đội ngũ cán bộ cốt cán của thành phố nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn, toàn diện hơn quan điểm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về việc “xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp nêu trong Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc; thống nhất cao với 6 nhiệm vụ và 6 giải pháp đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xác định trong Kế hoạch triển khai Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị văn hóa toàn quốc và 9 nhiệm vụ, giải pháp “về bảo tồn và phát triển văn hóa đô thị Đồng Hới, đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại”.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong yêu cầu sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trên địa bàn thành phố chỉ đạo tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung vừa quán triệt.
 
UBND thành phố xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố với yêu cầu bảo đảm phát huy tối đa các nguồn lực thực hiện hiệu quả nghị quyết; các nội dung, công việc cụ thể trong chương trình phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, có tính khả thi cao và gắn trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, địa phương; đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Các cơ quan thông tin của thành phố tuyên truyền rộng rãi việc triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư và các kế hoạch, nghị quyết của Tỉnh ủy, của Thành ủy bằng các hình thức phù hợp; phát hiện, nhân rộng những kinh nghiệm hay, những điển hình tốt trong quá trình học tập, quán triệt và thực hiện.
 
Hương Trà

tin liên quan

Lệ Thủy: Xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(QBĐT) - Xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp huyện Lệ Thủy đã bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ KT, GS. 
 

Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10/2022.
 

Thi hành kỷ luật Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và một số cá nhân

Ngày 24/10/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và một số đồng chí.