Lệ Thủy: Xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

  • 06:36 | Thứ Ba, 25/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Qua hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù phải thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ chính trị khác nhau và chịu tác động không nhỏ bởi dịch Covid-19, nhưng xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Lệ Thủy đã bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ KT, GS. Qua đó, giúp cho tổ chức đảng, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm; xử lý nghiêm minh đảng viên vi phạm; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh thiếu sót, khuyết điểm…
 
Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lệ Thủy Nguyễn Xuân Thanh cho biết: Trong 9 tháng năm 2022, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, UBKT hai cấp đã đẩy mạnh công tác tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo quy định của Đảng; chủ động xây dựng chương trình KT, GS phù hợp với tình hình thực tiễn; tham mưu các cấp ủy đảng quán triệt nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác KT, GS nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng. Đặc biệt, chú trọng phát hiện để kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
 
Mới đây, UBKT Huyện ủy Lệ Thủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện từ năm 2019-2021.
 
Qua kiểm tra đã nhận thấy, Chi ủy Chi bộ, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ có vi phạm các nội dung, như: Chưa thường xuyên quan tâm đến công tác KT, GS các công trình, dự án dẫn đến việc chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện) đã lập dự toán, nghiệm thu sai định mức một số hạng mục dẫn đến làm tăng giá trị công trình phần xây lắp với số tiền chênh lệch của 4 công trình, dự án là hơn 353 triệu đồng; một số công trình, dự án chậm tiến độ phải gia hạn.
UBKT Huyện ủy Lệ Thủy triển khai nhiệm vụ KT, GS, thi hành kỷ luật trong Đảng.
UBKT Huyện ủy Lệ Thủy triển khai nhiệm vụ KT, GS, thi hành kỷ luật trong Đảng.
Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy Lệ Thủy cũng đã chỉ rõ, cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện có các khuyết điểm, như: Việc quán triệt, phổ biến các văn bản hướng dẫn của cấp trên về đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển quỹ đất chưa thường xuyên; chỉ đạo thực hiện một số công trình, dự án còn chậm tiến độ phải gia hạn; ký hợp đồng với một số đơn vị tư vấn và xây lắp năng lực yếu, thiếu tích cực chỉ đạo KT, GS dẫn đến một số công trình, dự án có sai sót phải thu hồi; chưa xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS đảng viên hàng năm theo quy định của Điều lệ Đảng; theo dõi, đôn đốc đảng viên, viên chức thực hiện nhiệm vụ còn thiếu sâu sát…
 
Cùng với việc tăng cường KT, GS ở một số lĩnh vực “nhạy cảm”, UBKT Huyện ủy Lệ Thủy đã đẩy mạnh việc KT, GS tại các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đơn cử, như kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận Lộc An (xã An Thủy), nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Văn Dương, nguyên Bí thư Đảng ủy bộ phận Lộc An, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Nguyễn Thanh Xuất, Bí thư Đảng ủy bộ phận Lộc An, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận Lộc An, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận Lộc An, Chủ tịch HĐQT HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Lộc An, nguyên trưởng thôn Lộc An nhiệm kỳ 2015-2020 về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy bộ phận; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quy chủ đất và nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 472,9m2 đất trồng lúa khu vực nhà Ngàng; việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp nhận và chi trả tiền hỗ trợ lũ lụt năm 2020 và các khoản hỗ trợ khác.
 
Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy Lệ Thủy nhận thấy, tổ chức đảng và các cá nhân kiểm tra đều có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm. Riêng đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận Lộc An, Chủ tịch HĐQT HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Lộc An, nguyên trưởng thôn Lộc An, nhiệm kỳ 2015-2020 có vi phạm là người đứng tên để lập hồ sơ đề nghị UBND xã An Thủy xác nhận nguồn gốc, tình trạng sử dụng đất đối với diện tích 472,9m2 đất trồng lúa khu vực nhà Ngàng để nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 94 triệu đồng nhập vào quỹ hoạt động của thôn không đúng quy định, UBKT Huyện ủy đã yêu cầu Đảng ủy xã An Thủy chỉ đạo kiểm điểm và có hình thức kỷ luật nghiêm.
 
Theo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lệ Thủy Nguyễn Xuân Thanh, thực tế cho thấy, quá trình kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu vi phạm trên địa bàn huyện nhìn chung đều được thực hiện nghiêm túc, qua kiểm tra phát hiện có vi phạm yêu cầu tự giác nhận khuyết điểm và nếu đến mức kỷ luật thì tự nhận hình thức kỷ luật đúng mức. Tuy nhiên, “điểm nghẽn” trong công tác kiểm tra là ở cơ sở việc phát hiện vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra còn ít, có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, sợ mất thành tích... Vì thế, UBKT cấp trên phải tăng cường chỉ đạo cấp ủy, UBKT cấp dưới, trường hợp cần thiết UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cách cấp (kiểm tra tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy) như vừa qua UBKT Huyện ủy Lệ Thủy đã làm… 
 
“Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác KT, GS, thời gian tới, Huyện ủy Lệ Thủy sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở và UBKT cấp dưới tiếp tục quán triệt, phổ biến kịp thời các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy đối với công tác KT, GS; thường xuyên theo dõi, phát hiện để kiểm tra tổ chức cơ sở đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong công tác KT, GS...”, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lệ Thủy Nguyễn Xuân Thanh cho biết.
 
Đình Phong

tin liên quan

Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận về các dự thảo nghị quyết, dự án luật

(QBĐT) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, hôm nay, 24/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tham gia các phiên thảo luận.

Trẻ hóa bí thư chi bộ

(QBĐT) - Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng, những năm gần đây, Đảng bộ xã Trọng Hóa (Minh Hóa) đã tập trung trẻ hóa đội ngũ bí thư chi bộ các bản. 

Đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức

Ngay trong những ngày đầu của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV đã dành thời gian thảo luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và cho ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.