Bố Trạch:

Xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân

  • 06:14 | Thứ Bảy, 23/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, phục vụ nhân dân, huyện Bố Trạch đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC). 
 
Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Huyện đã cụ thể hóa công tác CCHC thành các nhiệm vụ, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm về công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chế độ công vụ, xây dựng và xây dựng chính quyền điện tử…
 
Trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên cơ sở vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn chuyên môn; đánh giá những mặt đạt được và chỉ ra được tồn tại, hạn chế của công tác CCHC tại cơ sở, từ đó, kịp thời chấn chỉnh, sửa đổi nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác CCHC.
 
Để tạo thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện các giao dịch, huyện Bố Trạch đã thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC tại bộ phận “Một cửa”; bố trí hòm thư góp ý và thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận; thông tin về địa chỉ, email, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị… 
 
Thực tế triển khai cho thấy, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thay đổi nhận thức, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. “Thực hiện giao dịch tại bộ phận “Một cửa liên thông”, người dân chúng tôi được cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn tận tình, hồ sơ xử lý nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây nên rất phấn khởi”, bà Trần Thị Vân (thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch) chia sẻ.
Các TTHC được giải quyết nhanh gọn, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân.
Các TTHC được giải quyết nhanh gọn, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân.
Xác định yếu tố con người là quan trọng trong cải cách TTHC, huyện Bố Trạch luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; lấy sự hài lòng của khách hàng và kết quả cải cách TTHC làm thước đo mức độ hoàn thành công việc của công chức, viên chức.
 
UBND huyện tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức đối với các cơ quan hành chính. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt vị trí việc làm và tiếp tục tham mưu rà soát để phê duyệt lại Đề án vị trí việc làm bảo đảm theo quy định cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện được bố trí, sắp xếp bảo đảm đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chức danh, vị trí việc làm gắn với việc căn cứ số lượng biên chế được giao, kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế.
 
Nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, huyện Bố Trạch đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động, khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng CNTT đã được trang bị; thực hiện ứng dụng CNTT gắn với CCHC và hệ thống chất lượng ISO. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND 28 xã, thị trấn có hệ thống mạng nội bộ và được kết nối internet hỗ trợ cho công tác chuyên môn.
 
Huyện cũng đã triển khai, nhân rộng và nâng cao hiệu quả ứng dụng các hệ thống phần mềm dùng chung, gồm: Phần mềm một cửa điện tử liên thông, trang thông tin điện tử, thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, quản lý hồ sơ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Bước đầu đã triển khai ứng dụng chữ ký số phục vụ công tác trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước, đăng ký chứng thư số; chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng trang thông tin điện tử cấp xã. Đến nay, 100% cán bộ, công chức thuộc UBND huyện thực hiện tốt việc trao đổi văn bản, tài liệu dưới dạng văn bản điện tử kết nối qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chữ ký số, chấm dứt chuyển văn bản giấy.
 
Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; xây dựng quy trình giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước.
 
“Với mục tiêu CCHC nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thời gian tới, huyện Bố Trạch tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Huyện cũng sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; quan tâm đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng công nghệ, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết thêm.
 
Thanh Hải

tin liên quan

Tọa đàm về đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam

(QBĐT) - Sáng nay, 22/4, đoàn công tác của Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) do đồng chí Cao Xuân Thạo, Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn đã có buổi tọa đàm, trao đổi về đổi mới phương thức hoạt động của MTTQVN với Ủy ban MTTQVN tỉnh. 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị

Kết luận tại Phiên họp, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 Trương Thị Mai khái quát các nhóm vấn đề Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện trước khi tiến hành phiên họp tiếp theo.
 

Người cựu chiến binh không chịu... nghèo khó

(QBĐT) - Với cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thiết (SN 1959, ở thôn Tân Sơn, xã Hương Hóa, Tuyên Hóa) chỉ tâm niệm một điều: "Đã là người lính Cụ Hồ thì không thể nghèo khó".