Phiên chợ Tết

  • 18:30 | Thứ Tư, 07/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trầu têm
cánh phượng
đỏ bừng hai đôi môi em
người cài nhau như cây
con tò he nhún nhảy cùng nhịp trống giấy đập liên hồi muốn vỡ
 
tà áo ướp hương trầm xa khuất rồi mùi thơm còn chưa hết
gặp nhau
phiên chợ
trái tim nở rộn ràng
sao không gió vẫn thấy mát
 
bán một giờ anh mua một năm
bán một năm mua chiều ba mươi tết chỉ con tò he biết.
Hoàng Vũ Thuật

tin liên quan