Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  • 07:57 | Thứ Năm, 16/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Văn* võ song toàn, Tướng lòng dân
Lo liệu pháp binh nuôi chí quân
Vận nước “ngàn cân treo sợi tóc”
Nước giành đại thắng thắm muôn xuân
 
Văn đẫm riêng chung, nặng trĩu lòng**
Thành Thánh của dân - Lời núi sông
vút phong vân, sức Phù Đổng
 
Văn- Nhân-Đức-Trí hùng anh
Thấu hiểu sức người, quyết thủ-công
Lòng chảo Điện Biên giặc Pháp bại
Dân Quảng*** tự hào chí Anh Văn
 
ngấm lời “Dĩ công vi thượng”
Hóa điệu hò khoan xanh Kiến Giang
Văn-Võ-Dũng-Minh, lừng lẫy thế gian.
 
Trương Vĩnh Hạnh
 
 *Hàng chữ in đậm đầu mỗi câu thơ là câu đối của nhà giáo, nhà báo Hồ Cơ tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân Đại tướng tròn 90 tuổi vào năm 2000.(Theo Báo Tiền Phong)
 
 **Đại tướng viết tác phẩm: “Vấn đề dân cày” lấy bút danh Vân Đình cùng với Qua Ninh bút danh nguyên cố Tổng Bí thư Trường Chinh.
 
 ***Dân Quảng: Nhân dân Quảng Bình.

tin liên quan

Tổng kết cuộc vận động sáng tác về đề tài "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân Quảng Bình"

(QBĐT) - Ngày 15-12, Hội Văn học-Nghệ thuật (VHNT) Quảng Bình tổ chức  tổng kết cuộc vận động sáng tác về đề tài "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân Quảng Bình".

"Bao nhiêu cái nắng để làm khô một dòng sông" - Bài 2: Đậm đà Lệ Thủy

(QBĐT) - Anh tiết lộ với tôi bí quyết là muốn nồi rạm "nhức neng" (nhức răng) thì phải chọn một nửa rạm đực, một nửa rạm cái. Nếu không phân biệt được thì cứ thò tay bóc lên, hễ chúng đang quặp vào nhau đủ cặp là dùng, một con thì thả xuống... Anh lý giải món ăn cũng như trời đất, trong âm có dương, trong dương có âm.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(QBĐT) -  Chuyển đánh nhanh, thắng nhanh
Thành đánh chắc, thắng chắc