Bố Trạch: Vượt khó hoàn thành thu ngân sách

  • 10:53 | Thứ Ba, 27/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do hệ lụy của dịch Covid-19, nhưng được sự chỉ đạo kịp thời của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, huyện Bố Trạch đã hoàn thành thu ngân sách, đạt dự toán giao.
 
Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đặt ra, ngay khi nhận được kế hoạch tỉnh giao, UBND huyện Bố Trạch đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong thời gian sớm nhất. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện phối hợp với Chi cục Thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xây dựng kế hoạch chi tiết thu ngân sách, bảo đảm cơ cấu về thu thuế, phí và thu tiền sử dụng đất.
 
Các đơn vị tham mưu với UBND huyện các nguồn có thể tăng thu để thống nhất chương trình hành động; đẩy mạnh bố trí cân đối, ứng vốn cho các dự án, phát triển quỹ đất thu ngân sách bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Các đơn vị cũng thường xuyên rà soát, xác định số thu để có cơ sở đánh giá cân đối thu, chi, từ đó kịp thời xử lý khi có tình huống mất cân đối thu, chi ngân sách từng thời điểm.
 
Nhờ làm tốt công tác quản lý thu, năm 2022, tổng thu ngân sách toàn huyện Bố Trạch ước thực hiện 557 tỷ đồng, đạt 113,9% dự toán tỉnh giao, đạt 100,4% dự toán huyện giao. Có 11/12 khoản thu đạt so với dự toán HĐND huyện giao, trong đó có một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn, như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 46,3 tỷ đồng, đạt 107,7%; thuế thu nhập cá nhân 41 tỷ đồng, đạt 248,5%; lệ phí trước bạ 63 tỷ đồng, đạt 101,6%; thu tiền cấp quyền sử dụng đất 370 tỷ đồng, chiếm 66,4% tổng thu ngân sách trên địa bàn nhưng mới đạt 89,6% dự toán HĐND huyện giao. 
Các hoạt động sản xuất, kinh doanh hoạt động ổn định, góp phần tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Các hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, góp phần tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Năm 2023 là năm thứ hai thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và là năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Huyện Bố Trạch đặt ra kế hoạch thu ngân sách toàn huyện là 591 tỷ đồng, tăng 6,5% so với dự toán năm 2022, bằng 106,1% so với ước thực hiện thu ngân sách năm 2022, tăng 10,9% dự toán tỉnh giao năm 2023.
 
Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023, các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu, như: Tổ chức quản lý và có biện pháp thu hiệu quả đối với khu vực ngoài quốc doanh; tiếp tục rà soát, nắm chắc các nguồn thu ở các lĩnh vực, ngành nghề, địa phương có khả năng tăng thu để bù đắp phần miễn, giảm, giãn thu vì lý do khách quan; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các chương trình đề án trọng điểm, nhất là đề án chăn nuôi, du lịch, ngành nghề nông thôn, nuôi trồng thủy sản, xây dựng nông thôn mới... nhằm tăng thu nhập, tăng thu ngân sách; tiếp tục đẩy mạnh thu từ nguồn cấp quyền sử dụng đất.
 
Bên cạnh đó, các ngành, đơn vị liên quan cần tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, chống gian lận thương mại, chống buôn lậu. Các đơn vị, địa phương cần chủ động đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách trên địa bàn để chỉ đạo và có biện pháp kịp thời, đặc biệt là đối với các xã, thị trấn có số thu trên địa bàn đạt thấp. Các giải pháp, chính sách nhất là chính sách tiền tệ, tín dụng, thuế, đất đai, cải cách thủ tục hành chính cần được thực hiện đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.
 
Cát Nhiên

tin liên quan

Mỹ Trạch nỗ lực về đích nông thôn mới

(QBĐT) - Là địa phương được huyện Bố Trạch chọn về đích nông thôn mới (NTM) năm 2022, thời gian qua, xã Mỹ Trạch đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí khó. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của người dân, đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM.

Nông dân Quảng Hưng tích cực chăm sóc rau màu phục vụ Tết

(QBĐT) - Để chủ động cung ứng nguồn rau màu phục vụ thị trường Tết Quý Mão 2023, hiện nay bà con nông dân xã Quảng Hưng (Quảng Trạch) đang tích cực chăm sóc diện tích các loại rau màu, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

Trên 5.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn phát triển kinh tế

(QBĐT) - Ông Trần Văn Tài, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh Quảng Bình cho biết, năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 5.508 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn tín dụng CSXH, với tổng số tiền 424,9 tỷ đồng.