Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, tạo đà bứt phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025(*)

  • 21:08 | Thứ Năm, 30/11/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hôm nay, 30/11, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, mục tiêu năm 2024. Báo Quảng Bình điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.  
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.
 
Thưa các đồng chí đại biểu,
 
Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
 
Đến thời điểm này, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã hoàn thành chương trình đề ra với cách làm đổi mới, cầu thị.
 
Đã có 9 đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và sở, ban, ngành, địa phương phát biểu thảo luận, phân tích, làm rõ thêm tình hình, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng, an ninh (QP-AN), công tác xây dựng Đảng năm 2023; đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến và cơ bản nhất trí cao với các nội dung trình hội nghị.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Tỉnh ủy, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo về tình hình KT-XH, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 để báo cáo HĐND và cử tri trong tỉnh tại kỳ họp cuối năm.
 
Giao Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa ý kiến của Tỉnh ủy, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN năm 2024; Nghị quyết về phấn đấu xây dựng TX. Ba Đồn đạt tiêu chí đô thị loại III thuộc tỉnh vào năm 2026 để kịp thời ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu năm.
 
Trước khi kết thúc hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu kết luận một số vấn đề sau đây:
 
I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023
 
Năm 2023, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song, với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân, tỉnh ta đã đạt được kết quả khá rõ nét.
 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, có nhiều đổi mới trên các mặt. Tình hình Đảng bộ ổn định. Đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm nghiêm túc, thực chất, sát với tình hình thực tiễn. Tổ chức nghiêm túc, kịp thời việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận Trung ương,… Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo được sự đoàn kết, thống nhất, ổn định trong toàn tỉnh.
 
Kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi; cả 3 khu vực của nền kinh tế đều có mức tăng cao hơn cùng kỳ. Thương mại, du lịch có sự phục hồi mạnh, nhất là thời gian cao điểm. Các doanh nghiệp công nghiệp có nhiều cố gắng đẩy mạnh sản xuất. Môi trường đầu tư kinh doanh có mặt được cải thiện; thu hút đầu tư đạt khá. Đã quyết liệt trong chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công (tuy nhiên kết quả chưa được như mong muốn).
 
Lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm thực hiện, hầu hết các chỉ tiêu đạt kế hoạch; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.
 
Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền có chuyển biến tích cực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. QP-AN được củng cố, tăng cường; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng.
Các hạng mục thuộc Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đang được đẩy nhanh tiến độ
Các hạng mục thuộc Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đang được đẩy nhanh tiến độ.
Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế:
 
- Kinh tế của tỉnh tuy đã có bước phục hồi, song đứng trước nhiều thách thức về hiệu quả, sức cạnh tranh, sự phát triển bền vững. Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch năm có thể ảnh hưởng đến mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; khó khăn trong sản xuất, kinh doanh còn lớn. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm còn nhiều vướng mắc, chậm được tháo gỡ. Thu ngân sách chưa đạt kế hoạch đề ra. Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, sản phẩm đặc trưng còn thiếu, yếu. Du lịch tuy đã có sự phục hồi, phát triển, song để trở thành lĩnh vực “mũi nhọn” cần phải có nhiều biện pháp đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa để tạo hiệu quả bền vững.
 
- Một số mặt thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội chuyển biến còn chậm. Chất lượng một số mặt công tác giáo dục-đào tạo, y tế, giải quyết việc làm chưa cao. An ninh, trật tự, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo một số nơi còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
 
- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, điều hành của chính quyền có việc còn thiếu tích cực, chủ động. Triển khai các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy có việc còn chậm, chưa thực sự rốt ráo trong xử lý các vấn đề khó; còn tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm trong một số lãnh đạo cấp sở, ngành, địa phương... dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao, đặc biệt chuyển lên cấp trên, tạo ra các thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp... Cải cách thủ tục hành chính chưa được cải thiện nhiều, ảnh hưởng đến hoạt động thu hút đầu tư, kinh doanh và hiệu quả phục vụ người dân, gây khó khăn trong việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong sự phát triển chung của tỉnh.
 
Trong thời gian còn lại của năm 2023, tôi đề nghị cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số việc cụ thể sau đây:
 
(1) Tập trung cao độ, rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 để tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện trong thời gian còn lại của năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch đề ra. Thúc đẩy tăng thu ngân sách. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
 
(2) Chuẩn bị chu đáo các nội dung để tổ chức tốt kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2023.
 
(3) Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 
II.Về nhiệm vụ năm 2024 
 
Đây là năm “nước rút”, "bứt phá", có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro; biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng về cả tác động và cường độ; các vấn đề an ninh phi truyền thống luôn thường trực, diễn biến khó lường. Trong khi đó, các yếu tố nền tảng cho sự phát triển của tỉnh, như: Quy mô nền kinh tế, hạ tầng, nguồn nhân lực, công nghệ... chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Tình hình đó đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải nỗ lực, phấn đấu quyết liệt hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tỉnh ủy thống nhất tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
 
1. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
 
(1) Tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN và công tác đối ngoại năm 2024. Tạo chuyển biến thực chất hơn nữa trong thực hiện các nghị quyết chuyên đề, các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện 4 khâu đột phá của nhiệm kỳ để tạo sự bứt phá.
 
(2) Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; định hướng dư luận xã hội. Tổ chức học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương và các nghị quyết ban hành trong năm. Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước”. Tổ chức hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt và các hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm Ngày tái lập tỉnh.
 
(3) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị, thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026. Chủ động kế hoạch để thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 sau khi được Trung ương phê duyệt. Thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; chỉ đạo, hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
 
(4) Triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nâng cao khả năng dự báo về những hành vi vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để phòng ngừa, ngăn chặn. Xem xét, giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp.
 
(5) Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Thực hiện tốt phong trào thi đua“Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự tại địa phương”.
 
(6) Tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân ở các địa bàn và các vấn đề nổi lên để kịp thời giải quyết; quan tâm công tác dân vận vùng khó khăn, vùng thường xuyên bị thiên tai, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong tham gia phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Mặt trận các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.
 
(7) Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; bảo đảm đoàn kết, thống nhất cao; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát cơ sở, thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn; chỉ đạo, nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên ở cơ sở, các vấn đề thực tiễn đặt ra. Chú trọng phân công, phân cấp, phát huy quyền chủ động, sáng tạo của các địa phương, bảo đảm thực hiện nghiêm Quy chế làm việc; đề cao trách nhiệm của cấp ủy viên, trách nhiệm của người đứng đầu, nói đi đôi với làm; đồng thời, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng bộ.
Diễn tập thực binh trong khuôn khổ chương trình diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh
Diễn tập thực binh trong khuôn khổ chương trình diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh.
2. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN
 
(1) Thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương Đảng, Chính phủ về phát triển KT-XH năm 2024 và giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Quan tâm phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi; chú trọng giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con.
 
Tập trung tháo gỡ, giải quyết thật sự có hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản về đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bất động sản, đầu tư công,...; giải quyết nhanh gọn, kịp thời các thủ tục hành chính, thủ tục pháp lý; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án đầu tư; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
 
Tăng cường thu hút đầu tư xã hội, tập trung vốn cho các công trình trọng điểm và đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; tiếp tục phát triển hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng thương mại điện tử, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, hạ tầng phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, các dự án xã hội hóa, dự án PPP...
 
Có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, đặc biệt là các dự án hạ tầng trọng điểm (Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh, Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình cơ sở 2...). Triển khai sớm 2 dự án mở rộng cầu Gianh và cầu Quán Hàu (đã được Quốc hội thông qua).
 
(2) Tập trung cơ cấu lại nông nghiệp, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại trồng trọt theo hướng giảm tỷ trọng giá trị sản xuất cây lương thực, tăng tỷ trọng cây ngắn ngày nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường; đầu tư phát triển, quảng bá các sản phẩm OCOP nổi bật của địa phương. Phát triển chăn nuôi theo quy trình công nghệ hiện đại, khép kín, theo hướng hữu cơ, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Khai thác và sử dụng có hiệu quả diện tích rừng sản xuất; quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo hướng nâng cao chất lượng rừng. Thúc đẩy việc hợp tác của các nông lâm trường với các công ty theo hướng phát triển nông lâm nghiệp bền vững... Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề khai thác có chọn lọc; quyết liệt chấm dứt tình trạng đánh bắt hải sản trái phép.
 
Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; đẩy mạnh xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.
 
(3) Triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp; khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư; đồng thời, xúc tiến đưa vào hoạt động dự án mới (Nhiệt điện Quảng Trạch 2, Thủy điện La Trọng, các dự án viên nén năng lượng...) nhằm tạo bứt phá và động lực tăng trưởng, nhất là các dự án năng lượng tái tạo theo quy hoạch điện 8, trước mắt tập trung cho các dự án điện gió ngoài khơi; thúc đẩy dự án điện gió tại tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (Lào). Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp lớn có vai trò quan trọng, để sớm đi vào vận hành, đặc biệt là các dự án thuộc Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch. Rà soát các khu kinh tế, khu công nghiệp, tạo mặt bằng sạch, xã hội hóa đầu tư đồng bộ hạ tầng nhằm kêu gọi các dự án quan trọng.
 
(4) Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá và xúc tiến du lịch, thu hút mạnh mẽ khách du lịch. Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch, nhân lực du lịch để thu hút khách du lịch quốc tế; lan tỏa chương trình “mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch”. Đầu tư đồng bộ, hiệu quả hạ tầng du lịch; nâng cao công suất khai thác các đường bay hiện có. Tạo mọi điều kiện, sớm hoàn thành thủ tục khởi công xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay Cảng hàng không Đồng Hới; tuyến đường du lịch kết nối TP. Đồng Hới và Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
 
(5) Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư; ưu tiên thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn có thương hiệu, uy tín đầu tư các dự án lớn tại các lĩnh vực, địa bàn theo định hướng Quy hoạch tỉnh, có tính lan tỏa và đáp ứng nhu cầu thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã cấp phép đầu tư; tăng cường công tác giám sát và đánh giá đầu tư, hậu kiểm; xử lý quyết liệt đối với các dự án chậm tiến độ.
 
Ưu tiên nguồn lực để lập các đồ án quy hoạch vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung đô thị mới và điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh; lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong các đô thị làm cơ sở thu hút, kêu gọi đầu tư; lập chương trình phát triển đô thị cho các đô thị bảo đảm sự phù hợp chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh.
 
(6) Tổ chức điều hành ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, linh hoạt; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Rà soát lại các nguồn thu, tập trung khai thác các nguồn thu mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Rà soát, xử lý tài sản, trụ sở làm việc hiệu quả, tránh lãng phí.
 
Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của tỉnh.
 
(7) Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; triển khai có hiệu quả quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; đồng thời kiểm soát tốt công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm nguồn cung nguyên vật liệu để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh...
 
Rà soát các công trình hồ, đập, đê, kè xuống cấp, các khu vực dân cư mất an toàn… để có phương án bảo đảm trong mùa mưa lũ; kiểm tra các khâu còn yếu, thiếu trong phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời bổ sung, ứng phó hiệu quả sự cố thiên tai.
 
(8) Tiếp tục theo dõi sát sao, nắm chắc các diễn biến của tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước. Triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với dịch bệnh nhóm B. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế dự phòng và y tế cơ sở trong đó có việc sắp xếp lại tổ chức các trung tâm y tế cấp huyện...; cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, vật tư, thiết bị y tế; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các bệnh viện trong toàn tỉnh...
 
(9) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho sự phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tăng cường lồng ghép có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia... Đẩy mạnh công tác giảm nghèo đa chiều, bền vững, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo.
 
(10) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS... Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương theo tinh thần "7 dám" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
(11) Tăng cường QP-AN; chuẩn bị các phương án, kế hoạch, xử lý có hiệu quả tình huống tác chiến, nhất là trong điều kiện tác chiến công nghệ cao và ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống. Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, tăng cường giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.
 
Thưa các đồng chí,
 
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Tỉnh ủy đã thông qua, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất cao của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên phát huy năng lực, trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, cùng với Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024, tạo đà bứt phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.
 
Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc.
 
Xin trân trọng cảm ơn.    
 
(*) Tít bài được rút ý từ bài phát biểu.

 

tin liên quan

Quy định mới của Bộ Chính trị về các trường hợp tập thể, cá nhân được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ

Quy định số 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định các trường hợp tập thể, cá nhân được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại TX. Ba Đồn

(QBĐT) - Sáng nay, 30/11, tại phường Ba Đồn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu: Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an); Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiếp xúc với cử tri TX. Ba Đồn sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. 
 

Thành đoàn Đồng Hới: Ra mắt tập sách Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh, thiếu nhi giai đoạn 1930-2020

(QBĐT) - Sáng nay, 30/11, Thành đoàn Đồng Hới tổ chức lễ ra mắt tập sách Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh, thiếu nhi TP. Đồng Hới giai đoạn 1930-2020. Dự lễ có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, TP. Đồng Hới và lãnh đạo Thành đoàn Đồng Hới qua các thời kỳ.