Tuyên Hóa: Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển

  • 13:45 | Thứ Tư, 29/11/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 29/11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị lần thứ 33 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song huyện Tuyên Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực.
 
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 11,77% (kế hoạch 11,1%); thu ngân sách ước thực hiện 115,5 tỷ đồng (đạt 109,48% kế hoạch); tổng sản lượng lương thực đạt hơn 23.300 tấn (đạt 126,05% kế hoạch). Thu nhập bình quân đầu người đạt 51,3 triệu đồng/năm, tăng 5,2 triệu đồng/người/năm so với năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,54%. Toàn huyện hiện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.
 Đồng chí Bí Thư huyện ủy Tuyên Hóa Nguyễn Hoài Nam kết luận hội nghị.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoài Nam phát biểu kết luận tại hội nghị.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện, tạo chuyển biến trên nhiều mặt. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Việc nắm bắt, theo dõi, các vấn đề, vướng mắc nổi lên ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời. Trong năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã thi hành kỷ luật 27 đảng viên. Toàn huyện kết nạp được 95 đảng viên mới.
Đại biểu tham gia thảo luận.
Đại biểu tham gia thảo luận.
Năm 2024, huyện Tuyên Hóa tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện các đột phá, đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật; phát triển nông nghiệp toàn diện theo chiều sâu; xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển và tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, ngành nghề nông thôn; thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo động lực phấn đấu xây dựng huyện Tuyên Hóa phát triển bền vững.
 
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa Nguyễn Hoài Nam yêu cầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá giai đoạn 2021-2025; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với kế hoạch, chương trình hành động chuyên đề của Huyện ủy. 
aa
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Về kinh tế-xã hội, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển, trong đó tập trung thực hiện đề án Phát triển chăn nuôi tập trung, giai đoạn 2021-2025; khuyến khích chăn nuôi theo hướng hữu cơ, chăn nuôi tập trung, chăn nuôi trang trại quy mô lớn; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Phấn đấu thu ngân sách năm 2024 đạt 102,5 tỷ đồng. 
 
Trong công tác xây dựng Đảng, cần tập trung nâng cao năng lực  lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; bảo đảm đoàn kết, tập trung, thống nhất và có sự phân công cụ thể; đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc và sâu sát hơn với cơ sở. Chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.
Dương Công Hợp

tin liên quan

Quảng Trạch: Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

(QBĐT) - Việc đổi mới toàn diện, đồng bộ về công tác cán bộ được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng bộ huyện Quảng Trạch đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2454/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP, ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

Nghe "bộ đội" nói cho hiểu điều hay, lẽ phải

(QBĐT) - Thực hiện Đề án 1371 và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 841 nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở...