Triển khai nhiệm vụ 2023 với tinh thần "trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo"

  • 17:41 | Thứ Sáu, 13/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều nay, 13/1, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác văn phòng cấp ủy năm 2023. Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Năm 2022, Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) và văn phòng cấp ủy (VPCU) các cấp đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, đổi mới, hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ của năm.

Nổi bật là việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp năm 2022; tham mưu chất lượng các hoạt động, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trước những diễn biến nhanh, khó lường, kịp thời xử lý các vấn đề kinh tế-xã hội (KT-XH), đối ngoại, quốc phòng-an ninh (QP-AN) trong tỉnh.

VPTU và VPCU các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH công tác xây dựng Đảng cũng như Chương trình công tác năm 2022.

Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; chủ động đôn đốc, phối hợp tham mưu xử lý các công việc đột xuất, quan trọng, phức tạp.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm qua, VPTU và VPCU các cấp chủ trì, tham mưu xây dựng, hoàn thiện và trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp ban hành nhiều văn bản quan trọng; đôn đốc, tổ chức thẩm định và góp ý các đề án, báo cáo trình cấp ủy bảo đảm chất lượng, tiến độ; chuẩn bị tốt các chương trình, nội dung phục vụ chu đáo các hội nghị của ban thường vụ, thường trực cấp ủy, các cuộc hội đàm đối ngoại cấp cao của lãnh đạo tỉnh; các buổi làm việc của thường trực cấp ủy với các địa phương, cơ quan, đơn vị; các chương trình đi cơ sở của thường trực cấp ủy... Quá trình hoạt động đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tổ chức hiệu quả nhiều hội nghị trực tiếp và trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, được nhiều sở, ngành, địa phương học tập, nhân rộng.  

Công tác thông tin phục vụ lãnh đạo kịp thời, đầy đủ, chính xác, có chiều sâu; phản ánh đầy đủ những vấn đề nổi bật, khác biệt, khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; đề xuất các giải pháp có giá trị. Các mặt công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu, tiếp dân, công nghệ thông tin, công tác tài chính đảng, quản trị, phục vụ cấp ủy,... đạt kết quả đáng ghi nhận. Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Bình được vận hành hiệu quả, với gần 1,3 triệu lượt truy cập và nhiều tin bài chất lượng.

Đại biểu dự hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu yêu cầu đội ngũ cán bộ VPCU các cấp tiếp tục quán triệt tinh thần “trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo” để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị VPCU các cấp tiếp tục bám sát quy chế làm việc của cấp ủy, Chương trình công tác năm 2023 để chủ động tham mưu ban thường vụ và cấp ủy các cấp thực hiện tốt quy chế, tổ chức triển khai hiệu quả chương trình công tác đề ra.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tổng hợp phục vụ lãnh đạo; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ, đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từng bước hiện đại hoá công tác văn phòng cấp ủy, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, yêu cầu VPTU và VPCU các cấp tập trung tham mưu và thực hiện hiệu quả.

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu, đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phan Thanh Cường đã nêu các giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2023.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy khen thưởng, tặng kỷ niệm chương vì đã có nhiều thành tích trong công tác văn phòng cấp ủy.

Một số hình ảnh tại hội nghị: 

 Ngọc Mai

tin liên quan

Quảng Trạch: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023

(QBĐT) - Sáng 13/1, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Bố Trạch, Tuyên Hoá: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

(QBĐT) - Ngày 13/1, Huyện ủy Bố Trạch và Huyện ủy Tuyên Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Ngành Tuyên giáo "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"

(QBĐT) - Đó là nội dung ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023 tổ chức vào sáng nay, 13/1.