Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm của người đứng đầu

  • 14:02 | Thứ Hai, 18/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đó là nội dung ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trương ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng tổ chức vào sáng nay, 18-10.  

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Tại điểm cầu Quảng Bình, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị với sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí ủy viên UBKT Tỉnh ủy, cơ quan UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban Tỉnh ủy và thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

Từ đầu năm đến nay, công tác KTGS, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và UBKT các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả theo quy định của Điều lệ Đảng, với tinh thần quyết liệt ”không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”.

UBKT Trung ương đã thành lập 59 đoàn KTGS, trong đó có 18 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 74 đảng viên; trong đó có 11 đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận hội nghị.

UBKT các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBKT với các đơn vị có liên quan; chương trình KTGS toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 của cấp ủy và cấp mình; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng bảo đảm khoa học, đồng bộ, thống nhất.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Công tác giám sát được quan tâm, thực hiện tốt đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực, tác dụng trong phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm một cách kịp thời.

Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc, trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS thi hành kỷ luật Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Công tác xây dựng ngành tiếp tục được quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và hoạt động của UBKT các cấp. Việc thông báo công khai kết quả KTGS, kỷ luật của đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện nghiêm túc, có tác động tích cực trong việc cảnh báo, phòng ngừa, răn đe, giáo dục các tổ chức đảng và đảng viên, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

Sau khi nghe quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW về công tác KTGS của Đảng, hội nghị đã tiến hành thảo luận. Các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác KTGS trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú khái quát lại những kết quả quan trọng của công tác KTGS 9 tháng 2021. Nhấn mạnh về vai trò, mục đích của công tác KTGS là để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Cấp ủy tổ chức đảng, UBKT các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Quy định số 22-QĐ/TW và các văn bản chỉ đạo về công tác KTGS bảo đảm hiệu quả. Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định hướng dẫn về công tác KTGS khoa học, chặt chẽ, trước mắt là thực hiện Quy định 22, bảo đảm dễ tra cứu và có tính khả thi cao.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương yêu cầu tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng, quá trình thực hiện cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm minh, từ gốc các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống… Tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp tổ chức hoàn thành chương trình KTGS năm 2021, tham mưu nhiệm vụ KTGS năm 2022, trọng tâm vẫn là các nội dung nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh và kịp thời các đảng viên, vụ việc tham nhũng. Tiếp tục quan tâm xây dựng ngành, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT các cấp có phẩm chất trong sáng, chuyên môn vững vàng, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả…    

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương cũng trả lời một số kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, một số nội dung còn lại sẽ nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ngọc Mai

 

 

 

 

tin liên quan

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Minh Hóa

(QBĐT) - Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy và Ban Tổ chức Huyện ủy Minh Hóa về công tác tổ chức xây dựng Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa hoạt động văn phòng cấp ủy

(QBĐT) - Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu giúp việc, thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp (VPCU) trong tỉnh luôn kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Dân vận khéo" góp phần đẩy lùi đại dịch

(QBĐT) - Đến nay, dịch Covid-19 trên địa bàn TX. Ba Đồn đã được khống chế. Thị xã đã chuyển trạng thái từ "vùng đỏ" sang "vùng xanh" và không còn ca lây nhiễm trong cộng đồng. Kết quả này là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân. Trong đó, công tác dân vận đóng vai trò quan trọng.