Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Minh Hóa

  • 06:40 | Thứ Hai, 18/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy và Ban Tổ chức Huyện ủy Minh Hóa về công tác tổ chức xây dựng Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
 
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm phát biểu tại buổi làm việc.
Từ sau đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ trên địa bàn huyện Minh Hóa đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, bảo đảm theo đúng quy định. Nhờ vậy, công tác cán bộ từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. 
 
Tuy nhiên, công tác tổ chức xây dựng Đảng còn gặp phải một số khó khăn, hạn chế như: Sắp xếp một số vị trí trong công tác cán bộ còn chậm; việc cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước chưa sát tình hình thực tiễn; công tác phát triển đảng viên tại một số địa bàn còn gặp khó khăn... 
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm nhấn mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa cần khẩn trương cụ thể hoá và triển khai thực hiện các đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; kế hoạch về sắp xếp, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ; tập trung rà soát, đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm đổi mới, kiện toàn, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ và cơ quan làm công tác tổ chức của cấp ủy, nâng cao chất lượng đảng viên…
 
Dịp này, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" cho đồng chí Bùi Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa.
 
Chí Tuân-Quang Tùng
(Đài TT-TH Minh Hóa)

tin liên quan

Tuổi trẻ Minh Hóa: Sôi nổi các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

(QBĐT) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Minh Hóa đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với những công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện "mục tiêu kép" của địa phương…

Hành trình kết nối yêu thương, chăm lo cho người nghèo

(QBĐT) - Chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau đã trở thành thông điệp để kết nối yêu thương, phát huy truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam. Cùng với cả nước, toàn hệ thống chính trị và nhân dân Quảng Bình đã vào cuộc, chung tay, góp sức để chăm lo cho người nghèo, người yếu thế bằng những hành động, việc làm ý nghĩa, thiết thực nhất.

Hội nghị TW 4: Tiếp tục kiên trì, kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống tiêu cực trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống.