Sở Y tế: Công bố năng lực cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

  • 08:39 | Thứ Tư, 21/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngay sau khi bài viết “Quảng Bình: Bất cập trong phân thẻ khám, chữa bệnh BHYT ban đầu”, chiều 20/12, Sở Y tế đã có văn bản quy định cơ cấu đối tượng, số lượng thẻ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) ban đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh và công bố năng lực các cơ sở KCB BHYT ban đầu, quy định chung về việc đăng ký KCB BHYT ban đầu của người dân trên địa bàn tỉnh.
 
 Quyền đăng ký KCB BHYT ban đầu của người dân
Sở Y tế công bố năng lực KCB của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Sở Y tế công bố năng lực KCB của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Theo bác sĩ Dương Thanh Bình, Giám đốc Sở Y tế khẳng định: Người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh có quyền đăng ký nơi KCB ban đầu tại bất cứ cơ sở KCB BHYT tuyến huyện và tuyến xã không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB (trừ một số đối tượng được quyền đăng ký thêm tại cơ sở KCB tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định, như: Người tham gia BHYT đang công tác tại các cơ sở KCB đó; người đang công tác tại các: sở, ban, hội, đoàn thể trực thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; người có công với cách mạng (có mã quyền lợi mức hưởng BHYT là: 1 và 2); người già từ 80 tuổi trở lên; người thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khoẻ theo Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW; người tham gia BHYT thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh; người tham gia BHYT đang công tác tại Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh nếu có nguyện vọng). Một số đối tượng khác sẽ được Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh quy định và có hướng dẫn cụ thể.
 
Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký KCB BHYT ban đầu vào đầu mỗi quý. Người dân tham gia BHYT có nhu cầu đến cơ sở KCB BHYT mình muốn KCB BHYT ban đầu để đăng ký KCB ban đầu.
 
Cơ cấu đối tượng, số lượng thẻ KCB BHYT ban đầu năm 2023
 
Giám đốc Sở Y tế cho biết: Đối với người tham gia BHYT công tác hoặc thường trú, tạm trú trên địa bàn các huyện, thị xã: Cơ bản giữ nguyên việc phân bổ thẻ KCB BHYT ban đầu tại các các bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế xã, phường, thị trấn như năm 2022. Chỉ điều chỉnh số lượng thẻ BHYT tại địa bàn TP. Đồng Hới để bảo đảm công bằng giữa các cơ sở y tế và nhất là bảo đảm quyền lợi cho người dân tham gia BHYT.
 
Cụ thể, đối với người tham gia BHYT công tác hoặc thường trú, tạm trú trên địa bàn TP. Đồng Hới: Cơ bản giữ nguyên nhóm đối tượng ưu tiên được đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới và Phòng khám Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 
Căn cứ điều kiện thực tế, khả năng đáp ứng của các cơ sở KCB trên địa bàn, Sở Y tế quy định cơ cấu đối tượng, số lượng thẻ BHYT được đăng ký KCB BHYT ban đầu cho các đối tượng còn lại tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và các cơ sở KCB khác trên địa bàn TP. Đồng Hới phù hợp nguyện vọng của người dân, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT. 
Bệnh nhân cao tuổi sẽ tiếp tục được đăng ký KCB BHYT ban đầu tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh.
Bệnh nhân cao tuổi sẽ tiếp tục được đăng ký KCB BHYT ban đầu tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh.
Để đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân, Sở Y tế lưu ý trong việc cơ cấu một số đối tượng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau: Đối với trẻ em dưới 16 tuổi cần đăng ký tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (ĐK) có chuyên khoa nhi (đặc biệt đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi đăng ký ban đầu tại bệnh viện ĐK cấp huyện). Phụ nữ dưới 49 tuổi ưu tiên đăng ký các các bệnh viện, phòng khám ĐK có chuyên khoa sản. Người cao tuổi ưu tiên đăng ký tại các các bệnh viện, phòng khám ĐK có chuyên khoa y học cổ truyền, phục hồi chức năng.
 
Đối với một số trường hợp đặc biệt khác: Căn cứ vào nguyện vọng của người tham gia BHYT và tình hình thực tế, Sở Y tế-BHXH tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia BHYT đăng ký hoặc thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu theo quy định.
 
Theo đó, tại địa bàn TP. Đồng Hới: Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới sẽ được phân số lượng thẻ KCB BHYT ban đầu: ± 11.000 thẻ; Phòng khám Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh: ± 1.500 thẻ; Bệnh xá Công an tỉnh: ± 1.400 thẻ; Bệnh viện YDCT tỉnh: từ 158 thẻ tăng lên ± 4.000 thẻ; Bệnh viện ĐK TP. Đồng Hới (bao gồm thẻ của các trạm y tế xã phường): từ 80.213 thẻ lên ± 90.000 thẻ; Phòng khám ĐK thực hành (Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình): từ 3.252 thẻ tăng lên tối đa 4.000 thẻ.
 
Đối với các phòng khám tư nhân được điều chỉnh cơ bản phù hợp với năng lực thực tế: Phòng khám ĐK Bắc Lý: Từ 7.451 thẻ giảm xuống 6.000 thẻ; Phòng khám ĐK Tân Phước An: Từ 6.631 thẻ giảm xuống 4.000 thẻ; Phòng khám ĐK Trí Tâm: Từ 5.498 giảm xuống 5.000 thẻ; Phòng khám ĐK chất lượng cao Hữu Nghị: Từ 3.807 thẻ tăng lên tối đa 6.000 thẻ; Phòng khám ĐK Phương Bình: Từ 1.588 thẻ tăng lên tối đa 2.000 thẻ. 
 
Công bố năng lực các cơ sở KCB BHYT ban đầu
 
Đây là lần đầu tiên Sở Y tế thực hiện công bố công khai năng lực KCB của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để người dân biết và lựa chọn đăng ký KCB BHYT ban đầu phù hợp với điều kiện thực tế của bản thân và gia đình.
 
Theo đó, tuyến trung ương: Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, số giường bệnh kế hoạch/thực tế: 940/1.256 giường, đủ các khoa chuyên môn theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật.
 
Tuyến tỉnh: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh, số giường bệnh kế hoạch/thực tế: 125/160 giường, gồm các khoa: Khám bệnh ĐK, Nội tổng hợp, Ngoại-Phụ sản, Châm cứu-Phục hồi chức năng và bộ phận Cận lâm sàng.
 
Tuyến huyện: 7 bệnh viện tuyến huyện đủ các khoa chuyên môn theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật: ĐK khu vực Bắc Quảng Bình: số giường bệnh kế hoạch/thực tế là 520/600 giường; ĐK huyện Lệ Thủy: 300/458 giường; ĐK huyện Quảng Ninh: 175/214 giường; ĐK TP. Đồng Hới: 320/356 giường; ĐK huyện Bố Trạch: 295/465 giường; ĐK huyện Tuyên Hóa: 180/236 giường và ĐK huyện Minh Hóa: 170/210 giường. 
Các phòng khám ĐK tư nhân trên địa bàn TP. Đồng Hới sẽ được điều chỉnh số lượng đầu thẻ KCB BHYT ban đầu phù hợp với năng lực thực tế, bảo đảm công bằng giữa các cơ sở khám chữa bệnh.
Các phòng khám ĐK tư nhân trên địa bàn TP. Đồng Hới sẽ được điều chỉnh số lượng đầu thẻ KCB BHYT ban đầu phù hợp với năng lực thực tế, bảo đảm công bằng giữa các cơ sở khám, chữa bệnh.
Phòng khám ĐK thực hành (Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình), gồm các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Sản, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền và bộ phận Cận lâm sàng.
 
Phòng khám ĐK Bắc Lý trực thuộc Công ty TNHH Ngọc Linh Quảng Bình, gồm các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Nhi, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng và bộ phận Cận lâm sàng.
 
Phòng khám ĐK Tân Phước An thuộc Công ty TNHH Phòng khám ĐK Tân Phước An, gồm các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Sản, Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Da liễu và bộ phận Cận lâm sàng.
 
Phòng khám ĐK Trí Tâm thuộc Công ty CP phòng khám ĐK Trí Tâm, gồm các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng và bộ phận Cận lâm sàng.
 
Phòng khám ĐK chất lượng cao Hữu Nghị thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, gồm các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Sản, Nhi và bộ phận Cận lâm sàng.
 
Phòng khám ĐK Phương Bình, gồm các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Sản, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Mắt và bộ phận Cận lâm sàng.
 
Sở Y tế yêu cầu các cơ sở KCB tiếp tục nâng cao chất lượng KCB BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; tăng cường công tác truyền thông về các chính sách pháp luật BHYT cho người dân được biết và lập danh sách người dân có nhu cầu đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở.
Nội Hà

tin liên quan

Khai trương showroom sâm Ngọc Linh tại TP. Đồng Hới

(QBĐT) - Chiều 20/12, Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam khai trương showroom Võ Kim Đường ở số 43B, đường Trần Hưng Đạo, TP. Đồng Hới. 

Sơ kết dự án Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi

(QBĐT) - Sáng 20/12, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Tổ chức hỗ trợ người cao tuổi Quốc tế tại Việt Nam (HAI) tổ chức hội nghị sơ kết Dự án VIE071- Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi Việt Nam tại Quảng Bình năm 2022.

Quảng Ninh: Bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo

(QBĐT) - Sáng 20/12, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh tổ chức bàn giao 2 nhà "Đại đoàn kết" cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.