icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh

  • 11:54 | Thứ Năm, 22/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 22/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước".

 Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Chủ trì và dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành… Hội nghị được kết nối với 1.784 điểm cầu với sự tham gia của 68.825 đảng viên trong toàn tỉnh, đạt tỷ lệ 98,2%.

Chuyên đề do GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nêu rõ: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước là nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Di sản tư tưởng Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị.

Đánh giá cao những thành tựu quan trọng của tỉnh trong tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ, nhìn một cách tổng thể, việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng nói chung và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng có mặt làm chưa tốt, hiệu quả mang lại chưa nhiều. Vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên sợ trách nhiệm, né tránh, thiếu chủ động, ngại đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ. Tình trạng “đá quả bóng trách nhiệm” của cấp dưới lên cấp trên; lạm dụng việc lấy ý kiến phối hợp để né tránh trách nhiệm của ngành, địa phương mình; cán bộ, nhất là người đứng đầu còn đùn đẩy, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm. Đây cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm lớn của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị.

Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và tinh thần “7 dám” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”, để "phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ" như mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, ngoài các cơ chế, chính sách, sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, yếu tố quan trọng, quyết định vẫn là phải phát huy được tinh thần gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 29/12/2023, trong đó xác định rõ chủ đề học tập và làm theo Bác trong năm 2024 ở Đảng bộ tỉnh là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú quán triệt nội dung chuyên đề
Đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú quán triệt nội dung chuyên đề.

Đây là những vấn đề quan trọng vừa có ý nghĩa về mặt lý luận, nhận thức, vừa có ý nghĩa thực tiễn, gắn liền với vai trò của mỗi tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong việc phát huy ý thức trách nhiệm để góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh thực chất, hiệu quả hơn.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận và tổ chức chính trị-xã hội, các cấp, ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện của các tổ chức đảng và của mỗi đảng viên. Ngay sau hội nghị, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực tiễn nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024
Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024.

Quán triệt chuyên đề tại hội nghị, đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú đánh giá cao sự lựa chọn nội dung chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Đồng chí nhấn mạnh, chuyên đề là sự tiếp nối quá trình chuyển biến nhận thức, bắt tay vào hành động, thể hiện sự quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng. Chuyên đề năm 2024 là sự cụ thể hóa nhằm thực hiện khâu đột phá của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với các mục tiêu cụ thể đã xác định, đúng trọng tâm, trọng điểm và yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú đã làm rõ các nội dung cơ bản và cốt lõi về mặt lý luận và thực tiễn của chuyên đề, đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu, tận tâm, quyết đoán, đột phá… Quan điểm, chủ trương của Đảng chính là sự kế thừa, vận dụng, phát triển tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, tình hình mới.

Đối với Quảng Bình, đồng chí nhấn mạnh, với truyền thống của vùng đất và đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, tâm huyết qua nhiều thế hệ, việc lựa chọn chuyên đề sẽ khơi nguồn sáng tạo; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ về công tác cán bộ. Chuyên đề sẽ bổ sung, hoàn thiện các giải pháp về công tác cán bộ, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung Kế hoạch số 133-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 với 7 nội dung quan trọng. Đồng chí nhấn mạnh một số yêu cầu trọng tâm cần kịp thời triển khai trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả Chuyên đề năm 2024.

* Một số hình ảnh tại hội nghị:

Ngọc Mai

tin liên quan

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức biên chế theo quy định

(QBĐT) - Đó là nội dung ý kiến chỉ đạo của đồng chí đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 tại lễ công bố quyết định quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị trực thuộc, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức sáng nay, 22/2.

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024

Ngày 21/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị về tình hình thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 và việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.

Khẩn trương hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc-Nam

(QBĐT) - Sáng nay, 21/2, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.