icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2022

  • 14:41 | Thứ Năm, 16/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 16-12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình tổ chức phiên họp thứ nhất nhằm đánh giá tình hình chuyển đổi số của tỉnh năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ  Trần Thắng: Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh luôn xác định xây dựng CQĐT, dịch vụ ĐTTM và tiến tới chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Trần Thắng: Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh luôn xác định xây dựng CQĐT, dịch vụ ĐTTM và tiến tới chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ; các thành viên BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình.
 
Theo đánh giá của BCĐ, thời gian qua, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT), đô thị thông minh (ĐTTM), phát triển chính quyền số, gắn với thực hiện cải cách hành chính bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. 
 
Trong điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh còn rất nhiều khó khăn, nhất là bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao và đề ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 1-3-2021 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021 đều đạt khá. 
Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải trao đổi về ứng dụng thông minh giám sát an toàn trật tự, an toàn giao thông.
Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải trao đổi về ứng dụng thông minh giám sát an toàn trật tự, an toàn giao thông.
Trong đó, dịch vụ viễn thông, internet băng rộng đã được cung cấp tại 100% địa bàn xã, phường, thị trấn; mạng 3G, 4G phủ sóng trên 85% khu vực dân cư. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) được xây dựng phần lõi, bước đầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh và liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP).
 
Việc triển khai và đưa vào ứng dụng có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm, đẩy mạnh nhằm thúc đẩy việc phát triển CQĐT, ĐTTM, chuyển đổi số, hướng đến xây dựng thành công chính quyền số. ĐTTM của tỉnh bước đầu được triển khai, đã hình thành một số ứng dụng thông minh như: phản ánh hiện trường; giám sát an toàn trật tự, an toàn giao thông; giám sát thông tin xấu độc trên không gian mạng… 
Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu về các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên môi trường mạng.
Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu về các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên môi trường mạng.
Tuy nhiên, việc xây dựng CQĐT, phát triển chính quyền số, bảo đảm ATTT mạng của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, nhiều nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. 
 
Tại phiên họp thứ nhất, các thành viên BCĐ đã tập trung thảo luận những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, như: Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh chưa kịp triển khai đầu tư đạt chuẩn, năng lực phục vụ và bảo đảm ATTT chưa đáp ứng yêu cầu. Các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức, còn nhiều hạn chế trong việc khai thác, chia sẻ dữ liệu. Nhận thức, kỹ năng về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng chính quyền số chưa hoàn thành; số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và hồ sơ phát sinh nộp trực tuyến đang còn thấp. Việc tiếp cận, ứng dụng, phát triển chuyển đổi số của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang còn rất hạn chế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa... 
Lãnh đạo Sử Nội vụ tra đổi về việc cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp về về chuyển đổi số.
Lãnh đạo Sở Nội vụ trao đổi về việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp về chuyển đổi số.
Phát biểu kết luận phiên họp thứ nhất, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Trần Thắng nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh luôn xác định xây dựng CQĐT, dịch vụ ĐTTM và tiến tới chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. 
 
Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2022 và các năm tiếp theo, đồng chí Trưởng BCĐ yêu cầu tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, giao Sở Thông tin-Truyền thông (TT-TT) khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động chuyển đổi số năm 2022 của tỉnh, bảo đảm phù hợp với các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, bao gồm cả xây dựng, phát triển chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. 
Lãnh đạo thị xã Ba Đồn phát biểu về việc triển khai xây dựng CQĐT, ĐTTM tại địa phương.
Lãnh đạo thị xã Ba Đồn phát biểu về việc triển khai xây dựng CQĐT, ĐTTM tại địa phương.
Trong đó, cần chú trọng phát triển hạ tầng số và các hệ thống nền tảng; xây dựng, phát triển các hệ thống cơ sở dữ liệu và các ứng dụng, dịch vụ gắn với bảo đảm ATTT mạng; tổ chức triển khai các dịch vụ ĐTTM, trung tâm điều hành thông minh (IOC) và xúc tiến triển khai cung cấp thử nghiệm một số dịch vụ ĐTTM trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng thời, tổ chức mở rộng quy mô mạng diện rộng (WAN) của tỉnh trên cơ sở mạng truyền số liệu chuyên dùng và triển khai ứng dụng các dịch vụ cơ bản, nhằm tăng cường bảo đảm khai thác, ứng dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp nền tảng Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để đổi mới phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ.
 
Sở TT-TT cần chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông hiện đại hóa hạ tầng bưu chính viễn thông, CNTT đến vùng sâu, vùng xa. Triển khai mạng 5G, bảo đảm hạ tầng sẵn sàng cho chuyển đổi số. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả giai đoạn 1 Dự án chuyển đổi số, CQĐT và ĐTTM tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025, tạo tiền đề cho việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 
Toàn cảnh phiên họp thứ nhất.
Toàn cảnh phiên họp thứ nhất.
Đồng chí Trưởng BCĐ cũng giao trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 về việc thông qua Đề án phát triển CQĐT và dịch vụ ĐTTM tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030. Phối hợp với Sở TT-TT tham mưu xây dựng chương trình, đề xuất kế hoạch hoạt động chuyển đổi số của tỉnh năm 2022 thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp về chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số làm trụ cột dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số.
 
Giao Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Bình và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp về chuyển đổi số để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng trong toàn xã hội.
Nội Hà

tin liên quan

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

(QBĐT) - Sáng nay, 16-12, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư về tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. 

Ghi nhận thêm 24 F0 cộng đồng, trong đó có 9 ca chưa rõ nguồn lây

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 15-12 đến 6 giờ ngày 16-12), Quảng Bình ghi nhận thêm 24 ca nhiễm Covid-19 mới tại cộng đồng, trong đó có 9 ca chưa rõ nguồn lây, theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

(QBĐT) - Ngày 15-12-2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.