icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

  • 06:30 | Thứ Ba, 30/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chuyển đổi số (CĐS) và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là những nội dung quan trọng hàng đầu được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tập trung triển khai trong thời gian qua, nhằm góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong toàn ngành.
 
Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Huệ khẳng định, để bảo đảm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của ngành TN-MT, thời gian qua, đơn vị đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng CNTT, CĐS vào công tác quản lý TN-MT, đặc biệt là cơ sở dữ liệu đất đai; đẩy nhanh tiến độ tin học hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
 
Cụ thể, đối với công tác CNTT, Sở TN-MT đã phối hợp với VNPT Quảng Bình vận hành thử nghiệm và hướng dẫn sử dụng Hệ thống phần mềm xác minh thông tin (Blockchain) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua tin nhắn SMS đối với các thuê bao Vinaphone tại TX. Ba Đồn; phối hợp kiểm thử các quy trình điện tử liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở TN-MT, Cục Thuế tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.
 
Sở cũng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cấp, bảo dưỡng bảo trì hệ thống mạng thông tin và kho lưu trữ; duy trì, vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu TN-MT tỉnh; vận hành hệ thống phần mềm xác minh thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập hồ sơ đề xuất cấp độ hệ thống mạng nội bộ của sở và rà soát, xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an ninh trật tự đối với hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát.
 
Sở cũng đã tham mưu ban hành quyết định, quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của Sở TN-MT; đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông hoàn thành xây dựng trang Chuyên mục "Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)" trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở TN-MT. 
Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đang số hóa cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Quảng Bình.
Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đang số hóa cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Quảng Bình.
Phó Giám đốc Sở TN-MT Phan Xuân Hào cho biết: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay, sở đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT, CĐS vào công tác quản lý TN-MT, đặc biệt là cơ sở dữ liệu đất đai; quản trị, duy trì hệ thống máy chủ, hệ thống mạng nội bộ; triển khai cài đặt phần mềm an ninh mạng, chống mã độc... mà cụ thể là triển khai cài đặt phần mềm giám sát, phát hiện tấn công có chủ đích và phòng, chống mã độc (EDP máy trạm) và phần mềm giám sát, phát hiện tấn công có chủ đích (EDR máy trạm).
 
Đáng chú ý, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Sở TN-MT đã ban hành Kế hoạch số 409/KH-STNMT, ngày 27/2/2023 về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 để chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc sở triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Mặt khác, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung của Đề án 06 và kế hoạch của Bộ TN-MT, của UBND tỉnh và của sở đến công chức, viên chức, người lao động trong toàn sở nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Bên cạnh đó, sở đã chỉ đạo qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý để phổ biến, quán triệt đến tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng và nhiệm vụ được giao của Đề án 06 của Chính phủ và chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, như: Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 5/5/2023 của về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài ra, Sở TN-MT đã tập trung quán triệt ban hành văn bản chỉ đạo đến từng phòng, đơn vị trực thuộc sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra.
 
Đối với việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thiết yếu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Đề án 06, Sở TN-MT đã triển khai cung cấp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thủ tục “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) cho tổ chức và hộ gia đình cá nhân. Kết quả thực hiện các dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 trong những tháng qua cho thấy đã từng bước đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực. Minh chứng, tính từ ngày 14/4-13/5/2023, thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân có số lượng hồ sơ trực tuyến đã tiếp nhận, giải quyết/tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết là 782/1658 (đạt tỷ lệ 47,2%) hồ sơ trên Cổng DVCTT.
 
Ông Nguyễn Từ Đức, Giám đốc Trung tâm CNTT TN-MT cho biết: Sở TN-MT luôn thực hiện kịp thời sự chỉ đạo của Bộ TN-MT, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Đề án 06. Cùng với nhiệm vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm đường truyền 24/24 của hệ thống thông tin đất đai cấp tỉnh kết nối nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ TN-MT (LGSP), Sở TN-MT đã chỉ đạo đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật thông tin để bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư.
Bên cạnh đó, kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVCTT tỉnh đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở TN-MT, như: Biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, khoáng sản, tài nguyên nước; việc thực hiện số hóa hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính bản điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã tạo được chuyển biến tích cực, phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước cũng như nhu cầu của tổ chức, cá nhân.
 
Để tiếp tục thực hiện DVCTT theo Quyết định số 422/QĐ-TTg, ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Sở TN-MT xây dựng hoàn thành và đã được UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt quy trình thực hiện 2 DVCTT là: “Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” áp dụng cho hộ gia đình cá nhân và “Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính ”áp dụng cho tổ chức). Hiện nay, sở đang phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông, Cục Thuế tỉnh kiểm thử 2 TTHC này.
 
Cùng với các nhiệm vụ trên, thời gian qua, Sở TN-MT đã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận hồ sơ của sở tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận hồ sơ của các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại trung tâm một cửa/một cửa liên thông cấp huyện tăng cường hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công và không yêu cầu xác nhận chứng minh thư nhân dân 9 số trong giải quyết TTHC công việc cho cá nhân, tổ chức. Đồng thời xây dựng và phát động phong trào 100% cán bộ, công chức, viên chức của sở gương mẫu đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử để nộp hồ sơ trực tuyến khi thực hiện TTHC.
 
A.Tuấn

tin liên quan

Cảnh báo tin tặc tấn công mã hóa dữ liệu các máy tính tại Việt Nam

Hậu quả của những vụ bị mã hóa dữ liệu đối với tổ chức, cá nhân không thể đo đếm được, bởi lẽ việc khôi phục lại dữ liệu gần như là không thể, kể cả khi nạn nhân trả tiền mua lại dữ liệu từ tin tặc.

Robocon Việt Nam 2023: Đại học Công nghiệp Hà Nội là nhà vô địch

Ngoài việc nhận cúp, bằng khen và tiền thưởng từ Ban Tổ chức, Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự Cuộc thi Quốc tế ABU Robocon 2023 vào tháng Tám tới tại Campuchia.

Viettel Post đạt giải Vàng IT World Awards

Theo công bố của Ban tổ chức Giải thưởng công nghệ thông tin lớn nhất thế giới - IT World Awards 2023, Viettel Post đạt 3 giải Vàng cho Hệ thống điều hành mạng lưới logistics NOC (Network Operation Center).