"Dân vận khéo" theo tấm gương mẫu mực của Bác

  • 10:36 | Thứ Hai, 02/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thấm nhuần giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận, năm 2022, toàn hệ thống chính trị tỉnh đã nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và gặt hái thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã bồi đắp thêm niềm tin, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, phát triển lên tầm cao mới.
 
Huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị
 
Học tập và làm theo tấm gương làm dân vận mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh và với phương châm: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh luôn đặc biệt quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.
 
Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, bám sát hướng dẫn của Ban Dân vận các cấp để xây dựng kế hoạch, đăng ký mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong đó, tập trung những điểm mới, việc khó ở cơ sở, như: Đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm; vận động nhân dân di dời tham gia tái định cư; vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH)…
 
Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác dân vận, đến nay, 13/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã và đang triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo cho hay: “Phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được các địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và được triển khai rộng khắp bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia.
 
Đặc biệt, với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”, nhờ “khéo” vận động mà nhiều công trình phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm đã đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương”.
 
Đưa “Dân vận khéo” vào thực tiễn
 
Nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân vận và thực hành, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận, trong năm 2022, toàn hệ thống chính trị tỉnh đã xây dựng được 1.482 mô hình “Dân vận khéo” trong các cấp, ngành, lĩnh vực; trong đó có 1.262 mô hình tập thể, 220 mô hình cá nhân; 95 mô hình được tổ chức đảng cơ sở công nhận. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, góp phần từng bước tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân.
 
Các mô hình “Dân vận khéo” gắn với đấu tranh phòng, chống lãng phí, quan liêu, tham ô, tham nhũng và thực hành tiết kiệm đã góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. 
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2022.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2022.
Đưa “Dân vận khéo” vào lĩnh vực phát triển kinh tế, năm 2022, Ban Dân vận các cấp đã triển khai xây dựng được 455 mô hình. Theo đó, điểm nhấn là mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện các dự án phát triển KT-XH trọng điểm do Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện và đã triển khai tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố.
 
Hoạt động của mô hình đạt được những kết quả quan trọng. Việc tuyên truyền vận động nhân dân tháo dỡ các công trình xây dựng hiện hữu, phát sinh mới nằm trong hành lang giải phóng mặt bằng đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, bảo đảm cho các dự án được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
 
Mô hình được nhân rộng và lan tỏa ở cơ sở với những cách làm hay, sáng tạo, như: Mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn xã” của Khối Dân vận Đảng ủy xã Quảng Phương (Quảng Trạch); “Tổ chỉ đạo mô hình Dân vận khéo các công trình, dự án triển khai trên địa bàn” của UBND 6 xã, phường, TP. Đồng Hới…
 
Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã tập trung triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” sát thực, liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Nhiều mô hình, cách làm dân vận khéo hay, thiết thực trên lĩnh vực này đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm của cả cộng đồng cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
 
Đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh đã khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy quyền làm chủ, tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong tình hình mới.
 
Các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành của chính quyền. Tiêu biểu, các mô hình: “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”, “Cán bộ, công chức thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, “Công sở thân thiện, kỷ cương, trách nhiệm”… được xây dựng, duy trì và nhân rộng ra nhiều xã, phường, thị trấn, phòng, ban của các huyện: Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Ninh, TX. Ba Đồn và TP. Đồng Hới.
 
“Kế thừa và phát huy kết quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân vận các cấp tiếp tục nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở để xác định nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi lên trong nhân dân để tìm ra cách làm mới, giải pháp tháo gỡ trên cơ sở xây dựng mô hình cụ thể, thiết thực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng rõ nội dung, mô hình, có mục tiêu, tiêu chí cụ thể, lộ trình, thời gian hoàn thành và đặc biệt phải gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sát thực với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương”, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo nhấn mạnh.
 
Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: “Bám sát nhiệm vụ chính trị, xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm của từng địa phương, đơn vị, Ban Dân vận các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo". Với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của công tác dân vận trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh ngày càng vững mạnh”.
 
Hiền Chi
 

tin liên quan

Bài 2: Tên người đã khuất... hóa thành tên Quyết Thắng

(QBĐT) - Rời xã Quảng Sơn, nơi xảy ra trận thảm sát B52 tang thương khi chỉ còn đúng 25 ngày nữa thôi, Hiệp định Paris về chiến tranh Việt Nam chính thức được ký kết (27/1/1973), tôi lại đến với xã Thanh Trạch (Bố Trạch). 

Bài 1: Ngày giỗ chung cho những người nằm xuống

(QBĐT) - Không biết run rủi thế nào, ngày tôi về Quảng Sơn lại đúng dịp người dân trong xã tổ chức lễ giỗ chung thường niên (ngày 28/11 âm lịch) cho những nạn nhân trong trận thảm sát B52 cách đây tròn 50 năm.

Quyết liệt bảo đảm tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam

(QBĐT) - Thực hiện nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết của Chính phủ về triển khai đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, cùng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã quyết liệt triển khai các nội dung công việc của dự án. Đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng, quyết tâm bảo đảm tiến độ của dự án.