Sở Tài nguyên và Môi trường: Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

  • 16:09 | Thứ Năm, 29/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) Nguyễn Huệ khẳng định: Năm 2022, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (TN-MT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chú trọng, dần đi vào nền nếp, đúng quy định của pháp luật và tạo được sự chuyển biến ở nhiều lĩnh vực, tích cực góp phần cùng toàn tỉnh phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.
 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành TN-MT quyết liệt thực hiện đó là tập trung từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đặc biệt là đối với Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình và Dự án thành phần 1-Đường ven biển thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.
 
Sở TN-MT đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện triển khai công tác lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030, trong đó đã tham mưu trình UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030; cập nhật điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để có cơ sở pháp lý thực hiện công tác bồi thường, GPMB, thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án. Tham mưu UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo và ban hành quy chế phối hợp, kế hoạch triển khai thực hiện GPMB dự án. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật TN-MT, Trung tâm Công nghệ thông tin TN-MT hoàn thành và bàn giao hồ sơ trích đo, cắm mốc cho chủ đầu tư và tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo xử lý khó khăn, vướng mắc trong GPMB dự án. 
Theo Sở TN-MT, công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ và các thủ tục đăng ký đất đai... mặc dù đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn chậm. Chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đất đai vẫn còn thiếu tính ổn định, thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, thay thế. Vì vậy, vẫn còn có một số nội dung pháp luật về đất đai chưa có quy định điều chỉnh hoặc có quy định nhưng khó khả thi vì chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Kiểm tra, rà soát thông tin dữ liệu bản đồ số liên quan đến dự án đường ven biển.
Đối với Dự án thành phần 1-Đường ven biển thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, lãnh đạo sở thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật TN-MT và Trung tâm Công nghệ thông tin TN-MT thực hiện công tác trích đo, cắm mốc. Đến nay, đã hoàn thành công tác trích đo, cắm mốc và đang hoàn thành bàn giao hồ sơ thu hồi đất với tỷ lệ hoàn thành 100% cho chủ đầu tư và đang phối hợp với chủ đầu tư trong công tác chỉnh lý khi cần chỉnh sửa liên quan đến GPMB.
 
Bên cạnh đó, Sở TN-MT đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022; bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện thuyết minh tổng hợp và các loại bản đồ liên quan đối với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh. Đồng thời, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố và đôn đốc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; rà soát, hoàn thiện, chỉnh sửa Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 trình Bộ TN-MT thẩm định; hướng dẫn các địa phương, đơn vị giải quyết vướng mắc trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ).
 
Với quyết tâm tạo chuyển biến trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cấp QSDĐ, trong năm 2022, ngành TN-MT đã tiếp nhận, giải quyết 148.488 hồ sơ đăng ký cấp QSDĐ và các hồ sơ khác, tăng 19,8% so với năm 2021. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn là 93,6%. Đến nay, kết quả cấp giấy chứng nhận QSDĐ chung toàn tỉnh đã thực hiện được 596.510,36ha/625.400,26ha, đạt 96,13%. Đồng thời, cập nhật, chỉnh lý trên hệ thống hồ sơ địa chính 34.390 thửa; cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được 386 trường hợp.
 
Bên cạnh đó, sở tiếp nhận, xử lý 89 hồ sơ giao đất, 44 hồ sơ cho thuê đất, 24 hồ sơ thu hồi đất, 24 hồ sơ GPMB, 20 hồ sơ giá đất và phối hợp thẩm định chủ trương đầu tư 229 dự án. Quản lý 36 khu đất với tổng diện tích hơn 390.591m2. Từ đầu năm đến nay đã đưa vào đấu giá, giao đất 5 dự án, số tiền thu được là hơn 133 tỷ đồng, đạt hơn 60% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao...
 
Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân đã được Sở TN-MT thực hiện kịp thời và có hiệu quả. Qua đó, xử lý nhanh các chỉ đạo của tỉnh, phản ánh của báo chí, kiến nghị của cử tri về ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận QSDĐ... Năm 2022, qua thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực TN-MT, đã xử phạt vi phạm hành chính 23 trường hợp (20 tổ chức, 3 cá nhân), với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng, trong đó Chánh Thanh tra sở xử phạt 17 trường hợp (16 tổ chức và 1 cá nhân) với số tiền gần 759 đồng; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt 2 cá nhân và 4 tổ chức với số tiền gần 3,8 tỷ đồng.
 
Đáng chú ý, lĩnh vực khoáng sản đã được Sở TN-MT và các địa phương tăng cường kiểm soát, góp phần đáp ứng hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố; chủ động nắm bắt thông tin, tình hình để cung cấp thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam. Ông Phan Xuân Tuấn, Trưởng phòng Khoáng sản-Khí tượng thủy văn, Sở TN-MT cho biết: "Đối chiếu với nhu cầu vật liệu phục vụ dự án do Ban Quản lý dự án (QLDA) 6 và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cung cấp thì các mỏ vật liệu đã cấp phép, các mỏ đã có trong quy hoạch và các mỏ đưa vào hồ sơ khảo sát vật liệu để cấp phép theo cơ chế đặc thù đủ để cung cấp cho dự án cao tốc đoạn đi qua tỉnh.
 
Theo Sở TN-MT, công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ và các thủ tục đăng ký đất đai... mặc dù đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn chậm. Chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đất đai vẫn còn thiếu tính ổn định, thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, thay thế. Vì vậy, vẫn còn có một số nội dung pháp luật về đất đai chưa có quy định điều chỉnh hoặc có quy định nhưng khó khả thi vì chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Cùng với các lĩnh vực trên, lĩnh vực môi trường tiếp tục được ngành TN-MT quan tâm thực hiện, đặc biệt là xử lý kịp thời các khiếu nại, phản ánh của công dân, của các phương tiện truyền thông về các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường...
 
Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và giám sát chặt chẽ. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ, viễn thám, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp biển, hải đảo đã được quan tâm, đẩy mạnh.
 
Đặc biệt, trong năm 2022, Sở TN-MT đã từng bước triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong lĩnh vực TN-MT theo lộ trình; tăng cường xây dựng các quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính và hệ thống cơ sở dữ liệu TN-MT.
 
Ông Nguyễn Từ Đức, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin TN-MT cho biết: Sở TN-MT đã triển khai vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh; vận hành 24/24 hệ thống truyền, nhận số liệu quan trắc môi trường tự động liên tục; đồng thời, chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai số hóa hồ sơ, tài liệu về TN-MT, tổ chức thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm từ nay đến năm 2025, hoàn thành các chỉ tiêu tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo từng năm của Chính phủ và UBND tỉnh đã giao.
 
A.Tuấn

tin liên quan

Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

QBĐT) - Thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên trong quan hệ lao động. 

Phối hợp triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2027

(QBĐT) - Sáng 29/12, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai hội nghị ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2022-2027. 

Tiếp tục sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức vào sáng nay, 29/12.