Quyết liệt bảo đảm tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam

  • 08:17 | Thứ Sáu, 30/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết của Chính phủ về triển khai đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, cùng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã quyết liệt triển khai các nội dung công việc của dự án. Đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết tâm bảo đảm tiến độ của dự án.
 
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình bao gồm 3 dự án thành phần với tổng chiều dài 126,79km; tổng mức đầu tư hơn 24.282 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Vũng Áng-Bùng có chiều dài qua tỉnh khoảng 43,8km; đoạn Bùng-Vạn Ninh có chiều dài khoảng 49,99km và đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ có chiều dài qua tỉnh khoảng 32,95km. Tuyến cao tốc trên địa bàn Quảng Bình được bố trí 8 nút giao, tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thông và kết nối các khu vực.
 
Để thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đi qua Quảng Bình, các dự án thành phần chiếm dụng diện tích khoảng 1.155,7ha; diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng là 620,36ha. Có khoảng 3.082 hộ gia đình và 3.605 ngôi mộ bị ảnh hưởng; 662 hộ thuộc diện tái định cư và 3.382 ngôi mộ phải di dời đến vị trí mới.
 
Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng khá lớn, gồm: Hệ thống đường dây 500kV có 15 vị trí; đường dây 220kV có 16 vị trí; đường dây 110kV có 20 vị trí giao chéo với tuyến cao tốc và nhiều hệ thống đường dây điện trung thế, hạ thế; hệ thống hạ tầng viễn thông. Diện tích đất quốc phòng bị ảnh hưởng 119,211ha.
 
Theo thống kê của địa phương và các Ban Quản lý dự án (QLDA), Bộ Giao thông vận tải (GTVT), tổng nhu cầu kinh phí cho công tác GPMB trên địa bàn Quảng Bình hơn 4.475 tỷ đồng. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng kiểm tra tiến độ GPMB dự án đường bộ cao tốc đoạn đi qua huyện Quảng Ninh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng kiểm tra tiến độ GPMB dự án đường bộ cao tốc đoạn đi qua huyện Quảng Ninh.
Đối với nhu cầu về vật liệu xây dựng thông thường, việc thi công 3 dự án thành phần qua Quảng Bình cần sử dụng khoảng 8,7 triệu m3 đất đắp; khoảng 0,91 triệu m3 cát các loại và khoảng 3,29 triệu m3 đá xây dựng. Khối lượng đổ thải là 9,7 triệu m3.
 
Theo các kết quả khảo sát, trữ lượng các mỏ vật liệu trên địa bàn tỉnh đủ để phục vụ thi công 3 dự án thành phần. Hiện nay, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để rà soát, tính toán, lựa chọn các mỏ để nâng công suất trong trường hợp cần thiết, nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
 
Trước yêu cầu, nhiệm vụ hết sức khẩn trương và khối lượng công việc lớn, để bảo đảm tiến độ công tác bồi thường, GPMB phục vụ cho khởi công và thi công dự án, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai các thủ tục liên quan. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án.
 
Đồng thời, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo ở các địa phương có dự án đi qua cũng đã được thành lập, nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai và xác định rõ trách nhiệm của mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị liên quan trong bảo đảm tiến độ dự án.
 
Giám đốc Sở GTVT Phạm Văn Năm cho biết: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và các Ban QLDA trong thời gian qua, công tác GPMB của toàn tỉnh đã được Bộ GTVT ghi nhận là 1 trong 7 tỉnh trên tổng số 12 tỉnh có tỷ lệ GPMB đạt tỷ lệ trên 60%, cơ bản đáp ứng yêu cầu của Chính phủ. Cụ thể, về công tác trích đo, các địa phương, đơn vị đã thực hiện hoàn thành toàn bộ công tác trích đo hiện trường 127,89km/127,89km. Tính đến ngày 20/12/2022, Hội đồng GPMB các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành thông báo thu hồi đất và kiểm đếm tài sản trên đất phạm vi 127,17km/127,89km.
 
Căn cứ kết quả trích đo thực tế hiện có khoảng 3.320 hộ gia đình và 3.605 ngôi mộ bị ảnh hưởng, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã xác định được 662 hộ dân thuộc diện tái định cư, dự kiến bố trí 29 vị trí khu tái định cư với diện tích 82,98ha và số ngôi mộ phải di dời là 3.605 ngôi, dự kiến bố trí 17 vị trí, với diện tích là 104,56ha. Đặc biệt, đối với các công trình xây dựng, cơi nới trong phạm vi dự án, các địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động được 87/114 hộ gia đình có công trình xây dựng cơi nới tự nguyện tháo dỡ. Hiện nay còn 27 hộ gia đình có công trình xây dựng, cơi nới trên tuyến; thời gian qua không phát sinh thêm các hộ xây dựng cơi nới.
 
Huyện Quảng Ninh là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác GPMB, có khối lượng bàn giao mặt bằng sạch khá cao cho chủ đầu tư triển khai dự án theo kế hoạch. Đến ngày 22/12, huyện đã bàn giao được 72% khối lượng mặt bằng cho chủ đầu tư để chuẩn bị cho việc khởi công và thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam.
 
Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh Phạm Trung Đông cho biết: Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huyện Quảng Ninh đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; không để người dân xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích thuộc phạm vi dự án để trục lợi, gây phức tạp cho công tác GPMB. Tập trung nhân lực khẩn trương kiểm đếm tài sản trên đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB bảo đảm tiến độ dự án; hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án khu tái định cư, khu nghĩa trang, nghĩa địa, các công trình, dự án hoàn trả hạ tầng...
 
Ngày 1/1/2023, Bộ GTVT sẽ đồng loạt tổ chức lễ khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025. Trong 12 điểm cầu có 3 điểm chính tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi và Hậu Giang đại diện cho 3 khu vực (Bắc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nam bộ). Tại Quảng Bình, ngoài điểm cầu chính tại thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch) còn có 1 điểm cầu phụ tại TX. Ba Đồn.
Đến ngày 22/12, các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành các quyết định bồi thường, hỗ trợ GPMB cơ bản bàn giao đủ 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp cho chủ đầu tư như kế hoạch đề ra.
 
Ông Trần Hữu Hải, Giám đốc Ban QLDA 6 (Bộ GTVT) chia sẻ: Thời gian qua, bám sát các nội dung, công việc của dự án, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng. Sự phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh với các Ban QLDA của Bộ GTVT, đơn vị tư vấn cũng rất chặt chẽ, nhờ vậy đã giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề phát sinh để bảo đảm bàn giao được 70% khối lượng mặt bằng cho chủ đầu tư, cũng như việc lựa chọn các mỏ vật liệu, bãi đổ thải để phục vụ triển khai dự án.
 
"Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 khi được thi công hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các địa phương có tuyến cao tốc đi qua. Để bảo đảm triển khai dự án trọng điểm quốc gia đoạn qua địa phận Quảng Bình, UBND tỉnhtiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong công tác GPMB và các công tác liên quan, bảo đảm kịp thời với tiến độ thực hiện chung của dự án theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ", Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nhấn mạnh.
 
Anh Tuấn

tin liên quan

Bài 1: Ngày giỗ chung cho những người nằm xuống

(QBĐT) - Không biết run rủi thế nào, ngày tôi về Quảng Sơn lại đúng dịp người dân trong xã tổ chức lễ giỗ chung thường niên (ngày 28/11 âm lịch) cho những nạn nhân trong trận thảm sát B52 cách đây tròn 50 năm.

Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa 43

(QBĐT) - Chiều nay, 29/12, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa 43. 
 

Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

QBĐT) - Thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên trong quan hệ lao động.