Thích ứng an toàn, linh hoạt, nỗ lực phục hồi kinh tế

  • 06:04 | Thứ Tư, 12/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động lớn đến đời sống kinh tế-xã hội trên toàn địa bàn huyện Bố Trạch. Tuy nhiên, trong khó khăn, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận của nhân dân, huyện đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
 
Năm 2021 là thời gian đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ huyện Bố Trạch đã chung sức, đồng lòng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.
 
Kết thúc năm 2021, huyện có 17/18 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tốc độ tăng trưởng kinh tế có bước phát triển, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 775 tỷ đồng/kế hoạch (KH) 449 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 51,2 triệu đồng/KH 50,5 triệu đồng…
 
Nông nghiệp được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện. Do đó, huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều nội dung, giải pháp, như: Thực hiện đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2026, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát huy hiệu quả các mô hình khuyến nông. Chăn nuôi phát triển theo hướng chuyển dần từ nông hộ sang trang trại; nâng cao chất lượng tổng đàn. Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị. Các chính sách hỗ trợ, động viên ngư dân tham gia sản xuất trên các vùng biển xa được chỉ đạo thực hiện hiệu quả…
Các mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện Bố Trạch phát huy hiệu quả (Trong ảnh: Mô hình trồng cây dược liệu của HTX Dược liệu và kinh doanh nông nghiệp sạch xã Cự Nẫm).
Các mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện Bố Trạch phát huy hiệu quả (Trong ảnh: Mô hình trồng cây dược liệu của HTX Dược liệu và kinh doanh nông nghiệp sạch xã Cự Nẫm).
Ông Nguyễn Cẩm Long, Trưởng phòng Nông nghiệp-PTNT huyện Bố Trạch cho biết: “Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm cao, đồng hành vượt khó của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nông nghiệp tiếp tục khẳng định với vai trò là trụ đỡ cho phát triển kinh tế huyện nhà. Nhiều chỉ tiêu về nông nghiệp đạt và vượt so với kế hoạch, cụ thể: Sản lượng lương thực đạt 50,5 nghìn tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 22.559 tấn, tăng 3%; độ che phủ rừng đạt 69,3%; tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 94,4%; việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn được duy trì gắn với xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đại dịch Covid-19”.
 
Lĩnh vực văn hóa-xã hội đã có nhiều thay đổi linh hoạt phù hợp với thực tiễn. Các hoạt động giáo dục-đào tạo được điều chỉnh thích ứng với điều kiện diễn biến của dịch Covid-19, đặc biệt chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
 
Công tác y tế được tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, đặc biệt là các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; tiêm vắc-xin phòng dịch bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Hoạt động khám chữa bệnh, thực hiện các chương trình quốc gia về y tế được duy trì nghiêm túc.
 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nhân dân toàn huyện hưởng ứng sâu rộng. Kết quả, năm 2021, toàn huyện có 84,6%/KH 78% làng, thôn, bản, tiểu khu; 82,5%/KH 81% cơ quan, đơn vị; 84,6%/KH 83,6% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa.
 
Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, huyện đã triển khai các giải pháp tuyên truyền tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm toàn xã hội trong thực hiện công tác giảm nghèo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động vay vốn phát triển sản xuất. Các hoạt động liên kết đào tạo nghề, tư vấn việc làm, giới thiệu xuất khẩu lao động được duy trì và triển khai hiệu quả... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 0,3%, hiện còn 2,8% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2021) tương đương 5,76% (theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025). 
 
Cùng với những điểm sáng nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ huyện Bố Trạch đã triển khai công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị một cách tích cực, toàn diện. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị về cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khối đoàn kết toàn dân được tăng cường. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng ngày càng được củng cố. Việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…
 
Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Lê Công Toán cho biết, từ kết quả cùng những bài học quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, trên cơ sở dự báo những thuận lợi, khó khăn, Đảng bộ huyện xác định phương hướng, mục tiêu năm 2022 là: Phát huy khối đoàn kết toàn dân; đề cao tinh thần, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền, của mỗi một cán bộ, đảng viên, công chức. Huyện thực hiện phương châm “mở nhưng tăng cường quản”, “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, sớm phục hồi kinh tế sau đại dịch, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.
 
Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá, trọng điểm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế-văn hóa, xã hội. Bố Trạch sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp để khôi phục dịch vụ du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư phát triển du lịch theo đúng quy hoạch; quảng bá, thu hút đầu tư trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch.
 
Huyện tiếp tục chú trọng công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, huyện sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ máy các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó lấy trách nhiệm, đạo đức làm trọng tâm.
 
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022, huyện Bố Trạch đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể, như: Tổng sản lượng lương thực đạt 45.000 tấn; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 25.300 tấn; tổng thu ngân sách trên địa bàn 555 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 3.500 lao động, trong đó, xuất khẩu lao động 1.100 lao động... Về xây dựng Đảng, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới từ 2,5-3% so với số đảng viên có mặt đầu năm; phấn đấu trên 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...
 
Lê Mai

tin liên quan

Bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

(QBĐT) - Sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 11/1, Quốc hội khóa XV họp phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Dự phiên bế mạc tại điểm cầu Hà Nội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu, lãnh đạo các bộ ngành…

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới làm việc với các địa phương trên địa bàn

(QBĐT) - Ngày 11/1, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã có buổi làm việc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại một số địa phương trên địa bàn thành phố.

Năm 2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh làm Trưởng khối thi đua các ban Đảng

(QBĐT) - Ngày 11/1, Khối thi đua các ban Đảng tổ chức tổng kết các hoạt động, phong trào thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.