Quảng Ninh: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng

  • 07:18 | Thứ Hai, 10/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” được Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, trở thành nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, xuyên suốt.
 
Quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW và Kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 22/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các ban của Huyện ủy, Thanh tra, Công an, Viện KSND, TAND huyện trong kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các TCCSĐ chủ động trong xử lý, giải quyết những vấn đề nảy sinh, nổi cộm, tồn đọng kéo dài trên các lĩnh vực, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của đảng viên (ĐV) và nhân dân trên địa bàn ngay tại cơ sở.
 
Các Ban chỉ đạo PCTN; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí... được thành lập, kiện toàn, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW.
 
Giai đoạn 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 4 cuộc kiểm tra đối với 4 TCCSĐ và 20 ĐV về thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.
 
Qua kiểm tra, các TCCSĐ cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra; 2 TCCSĐ và 7 ĐV còn khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo và yêu cầu các TCCSĐ, ĐV có vi phạm kiểm điểm rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, sai phạm.
Thanh tra huyện Quảng Ninh giao ban công tác định kỳ.
Thanh tra huyện Quảng Ninh giao ban công tác định kỳ.
Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 462-QĐ/HU, ngày 17/5/2019 về việc thi hành kỷ luật Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trường Sơn nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời ban hành các quyết định kỷ luật nhiều cá nhân liên quan đến sai phạm tại địa phương này.
 
Công an huyện phối hợp với Thanh tra huyện chủ động nắm tình hình nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, kịp thời tổ chức, xác minh, điều tra, xem xét đơn thư KNTC, tố giác liên quan đến hành vi tham nhũng. Qua công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư KNTC, không có đơn thư nào phản ánh cá nhân liên quan đến tham nhũng. Qua hoạt động điều tra, không phát hiện vụ việc liên quan đến cán bộ giữ cương vị lãnh đạo có dấu hiệu tham nhũng, bao che, "bảo kê" cho các hành vi vi phạm pháp luật.
 
Năm 2021, cấp ủy hai cấp kiểm tra 75 TCCSĐ và 756 ĐV; giám sát 57 TCCSĐ và 639 ĐV, trong đó: Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 4 TCCSĐ và 19 cấp ủy viên; giám sát 4 TCCSĐ và 16 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, giám sát không có TCCSĐ và ĐV bị khuyết điểm, vi phạm phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.
 
UBKT hai cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 TCCSĐ và 3 ĐV; kiểm tra 42 TCCSĐ về thực nhiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 10 TCCSĐ về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; 35 TCCSĐ về thu, chi ngân sách phục vụ hoạt động công tác Đảng và việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát 36 TCCSĐ và 75 ĐV. Qua kiểm tra, giám sát, các TCCSĐ và ĐV cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra; có 4 TCCSĐ và 3 ĐV bị khuyết điểm, vi phạm, trong đó 1 ĐV vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT hai cấp yêu cầu các TCCSĐ, ĐV nghiêm túc khắc phục, chấn chỉnh.
 
Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 1 ĐV; UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 2 ĐV; đảng ủy, chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật 47 ĐV, trong đó khiển trách 37 trường hợp, cảnh cáo 10 trường hợp, khai trừ 3 trường hợp.
 
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh chỉ đạo UBND huyện kiện toàn về tổ chức và hoạt động của các cơ quan chức năng PCTN, lãng phí theo quy định của pháp luật. UBND huyện giao cơ quan Thanh tra chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra kinh tế-xã hội; quản lý, sử dụng tài chính và thực hiện các quy định về PCTN tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; thụ lý, giải quyết kịp thời các đơn thư, phản ánh, KNTC liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực, qua đó kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị xử lý những sai phạm, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật PCTN.
 
Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh Trần Quốc Tuấn cho biết: “Trong thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, cần phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTN, tiêu cực. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và phát huy dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị; thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, tiêu cực và trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách, quản lý.
 
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nếu có. Thực hiện tốt các quy định về tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp liên quan đến KNTC trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, không để phát sinh thành "điểm nóng". Các cơ quan bảo vệ pháp luật phối hợp rà soát, phân loại các vụ việc tham nhũng, lãng phí và tập trung giải quyết, không để tồn đọng kéo dài.
 
“Và trên hết, cần công khai, minh bạch trong hoạt động và bảo đảm sự liêm chính của đội ngũ cán bộ, ĐV; các cơ quan nội chính, điều tra, truy tố, xét xử. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.
 
“Phát huy vai trò cấp ủy các cấp, HĐND, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động các cơ quan chuyên môn, việc thực thi công vụ của cán bộ, ĐV. Động viên, khuyến khích cán bộ, ĐV và nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. Bảo vệ, khen thưởng xứng đáng những người dũng cảm tố cáo hành vi tham nhũng. Đồng thời, xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng gây mất đoàn kết nội bộ”, Bí thư Huyện ủy Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh thêm.
                                                                                                                  Thanh Long

tin liên quan

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài quân sự, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng

(QBĐT)- Báo Quảng Bình trân trọng giới thiệu Diễn văn do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tại lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), được tổ chức sáng 22/12 tại tỉnh Quảng Bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh khẳng định cùng nhau làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Lào và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.
 

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

Tại buổi hội đàm, hai Thủ tướng tập trung trao đổi về các biện pháp nâng tầm trụ cột hợp tác kinh tế cho tương xứng với quan hệ đặc biệt của hai nước, nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế.