Chiếc nôi

  • 14:58 | Thứ Sáu, 06/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiếc nôi ấy có già đâu
Mà câu hát ấy ngỡ lâu lắm rồi
Cánh cò nào đã che tôi
Có bay đến chỗ em ngồi ru con?
 
Chiếc nôi ấy-mảnh trời tròn
Hay là biển lặng của hòn-đảo-thơ
Một thời sống giữa mộng mơ
Những ai qua đó bây giờ là ai?
 
Gối ngàn xưa với ngày mai
Chiếc nôi ấy bớt đêm dài, à ơi!...
 
                          Lý Hoài Xuân

tin liên quan