icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Trau dồi kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm, bản lĩnh và liêm chính để làm đúng, làm mạnh công tác Nội chính Đảng

  • 14:12 | Thứ Sáu, 02/06/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tại lễ kỷ niệm 10 năm Ngày tái thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu chỉ đạo. Báo Quảng Bình lược ghi nội dung bài phát biểu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu: “Đối với công tác nội chính, muốn làm mạnh, trước hết phải làm đúng. Muốn làm đúng, làm mạnh phải có đủ kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm, bản lĩnh và liêm chính”.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu: “Đối với công tác nội chính, muốn làm mạnh, trước hết phải làm đúng. Muốn làm đúng, làm mạnh phải có đủ kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm, bản lĩnh và liêm chính”.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, cần phải có cơ quan tham mưu cho Đảng về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (NC, CCTP và PCTN, TC), Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) quyết định tái thành lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính cấp tỉnh. Quyết định này thể hiện quyết tâm cao của Trung ương trong công cuộc đẩy mạnh đấu tranh PCTN, TC với mong muốn đạt hiệu quả tốt hơn nữa. Thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 21/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1232-QĐ/TU, thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình và chính thức đi vào hoạt động, kể từ ngày 5/6/2013.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu nhấn mạnh: Từ ngày đầu tái thành lập, với sự nỗ lực vượt qua khó khăn, đến nay, sau hành trình 10 năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vui mừng nhận thấy Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát huy truyền thống với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bài phát biểu đã đánh giá toàn diện những đóng góp quan trọng của Ban Nội chính Tỉnh ủy sau 10 năm tái thành lập. Cụ thể, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực nội chính Đảng.

Ban đã xây dựng và thực hiện tốt vai trò trung tâm kết nối các cơ quan trong khối Nội chính, phối hợp chặt chẽ trong công tác, qua đó giải quyết, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng, các vụ án dư luận xã hội quan tâm, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh và Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; phát huy hiệu quả Tổ Công tác 1743 của Bí thư Tỉnh ủy trong kiểm tra, rà soát, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực hướng về cơ sở, chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ và thường xuyên hỗ trợ công tác nội chính Đảng đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan khối Nội chính; hình thành tổ giúp việc nội chính Đảng cấp huyện, cán bộ đầu mối giúp việc công tác nội chính ở các đảng ủy khối và cơ quan nội chính.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong 10 năm qua, tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn đoàn kết, nỗ lực vượt bậc; đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng hoàn thiện chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính, kinh nghiệm phong phú, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy, luôn đổi mới, sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua, Bằng khen...

“Những thành tích đạt được rất đáng trân trọng, để lại dấu ấn tốt đẹp, khẳng định vai trò, vị thế của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong những năm qua, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp” - đồng chí Trần Hải Châu khẳng định.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục để đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác NC, PCTN, TC, lãng phí. Thường trực Tỉnh ủy đề nghị mỗi một cán bộ lãnh đạo, tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy nghiêm túc đánh giá những khuyết điểm, hạn chế; chỉ đạo tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục triệt để nhằm thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình với yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ trong thời gian tới.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm
Chương trình văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Trần Hải Châu nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh, kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, có cả thời cơ lẫn thách thức, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, PCTN, TC triển khai quyết liệt, đòi hỏi công tác nội chính Đảng phải không ngừng được chú trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Để làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, đồng chí đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Trung ương, của tỉnh về công tác NC, PCTN, TC và CCTP.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 30 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính trong tình hình mới, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần bám sát nội dung, lấy đó làm cơ sở để triển khai các mặt công tác ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, cụ thể hóa nội dung, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác PCTN, TC phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của tỉnh.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh và Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy phải phát huy hơn nữa vai trò là trung tâm gắn kết, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan khối Nội chính, tạo ra sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan nội khối và các đơn vị, địa phương.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là những vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, tạo môi trường thực sự an toàn, lành mạnh, ổn định, ngày càng nâng cao niềm tin và thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Thứ ba, chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các mặt công tác nội chính Đảng, triển khai có hiệu quả các giải pháp PCTN, TC và CCTP. Tập trung điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân.

Thứ tư, đối với công tác nội chính, muốn làm mạnh, trước hết phải làm đúng. Muốn làm đúng, làm mạnh phải có đủ kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm, bản lĩnh và liêm chính.

Do đó, phải thường xuyên chăm lo nâng cao kiến thức, năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức. Chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng, thực sự “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo”, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, dám nghĩ, dám làm, tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành Nội chính Đảng và Ban Nội chính Tỉnh ủy ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với truyền thống vẻ vang 57 năm xây dựng và phát triển của ngành Nội chính Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ đạt nhiều thành tích hơn nữa, đáp ứng được sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác NC, PCTN, TC và CCTP, chung tay xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng phát triển.

Ngọc Mai (lược ghi)

 

      

tin liên quan

Sôi nổi nhiều hoạt động "Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương"

(QBĐT) - Đêm 30/5, tại Quảng trường Bảo Ninh (TP. Đồng Hới), Ban Thanh niên Quân đội (Cục Chính trị Quân khu 4), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn và UBND TP. Đồng Hới phối hợp tổ chức chương trình "Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương", và phát động "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè" năm 2023.

Cần thành lập các tổ công tác liên ngành để "gỡ khó" cho các địa phương

(QBĐT) - Sáng nay, 31/5, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận tại hội trường.

Bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc-Nam đúng tiến độ

(QBĐT) - Sáng 31/5, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam, đoạn đi qua địa bàn huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.