icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Triển khai nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

  • 18:00 | Thứ Tư, 04/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 4/1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị.
Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, dự báo sẽ tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy, việc thực hiện thắng lợi kế hoạch KT-XH năm 2023 sẽ đặt nền móng thực hiện thành công các mục tiêu phát triển Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.
 
Trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch hành động, xác định, nhất quán phương châm hành động năm 2023 của tỉnh theo tinh thần của Chính phủ, đó là “Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
 
Cụ thể, mục tiêu tổng quát của kế hoạch năm 2023 là triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, điều hành của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 
 
Đồng thời, quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
 
Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.
Trong đó, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá giai đoạn 2021-2025; gắn kết hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo...
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng yêu cầu các sở, ngành bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, các ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá giai đoạn 2021-2025, thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu tại hội nghị.
Đẩy nhanh tiến độ, tập trung công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tối đa việc triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển KT-XH của tỉnh.
 
Tổ chức công bố và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư; quản lý chặt chẽ, có hiệu quả đối với các dự án đầu tư; thường xuyên rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công đáp ứng nguồn lực cho đầu tư phát triển; tranh thủ tối đa nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách để cùng với nguồn lực Nhà nước sớm hoàn thành nhiệm vụ đột phá “Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại”.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn; quyết liệt triển khai thực hiện các dự án giải ngân vốn đầu tư công; phát triển văn hóa-xã hội; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, sắp xếp kiện toàn bộ máy gắn với chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng cán bộ.
 
Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, công tác phòng, chống tội phạm; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường yên bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận tại hội nghị.
Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên UBND tỉnh và các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương về chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
 
Một số hình ảnh lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham gia thảo luận tại hội nghị:
A.Tuấn

tin liên quan

Kỷ luật Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
 

Khánh thành và bàn giao công trình nông thôn mới ở xã Trọng Hóa

(QBĐT) - Ngày 30/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình nông thôn mới ở bản K. Ing (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa).

Kết quả kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(QBĐT) - Ngày 28/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 20 do đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì.