icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đánh giá khách quan kết quả năm 2022, đề ra mục tiêu phù hợp trong năm 2023 gắn với nhiệm kỳ

  • 15:55 | Thứ Sáu, 25/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đó là nội dung ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 39 tổ chức vào sáng nay, 25/11/2022.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2022, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025.

Đại dịch Covid-19 dần được kiểm soát, cùng với nỗ lực phục hồi và phát triển KT-XH, trước những khó khăn mới nảy sinh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo những giải pháp quyết liệt, kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là các giải pháp phục hồi, phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ.

Với sự ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình KT-XH năm 2022 của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Đánh giá khách quan kết quả năm 2022, đề ra mục tiêu phát triển phù hợp trong năm 2023 và của nhiệm kỳ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Đánh giá khách quan kết quả năm 2022, đề ra mục tiêu phát triển phù hợp trong năm 2023 và của nhiệm kỳ

Có 18/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu nổi bật như tăng trưởng kinh tế đạt 7,75% (KH 6,0 - 6,5%); thu ngân sách trên 8.000 tỷ đồng, bằng 134% dự toán địa phương giao; GRDP bình quân đầu người đạt 54,1 triệu đồng (KH 52-53 triệu đồng); sản xuất công nghiệp tăng 12,1% (KH 9,0 -9,5%); giá trị sản xuất dịch vụ tăng 7,62%; du lịch phục hồi nhanh; giải quyết việc làm cho 21.000 lao động (KH 18.000 lao động)…  

Lĩnh vực xây dựng Đảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; nâng cao chỉ số cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, quan tâm miễn, giảm học phí; giải quyết các vấn đề về môi trường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ động thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết về chuyển đổi số; phát triển KT-XH, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi; giảm nghèo bền vững; ban hành các chương trình hành động; tổ chức nhiều hoạt động, hội nghị, các sự kiện quan trọng và ý nghĩa trong năm 2022.

Cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng; triển khai kịp thời, chặt chẽ các quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; thực hiện thí điểm phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; sửa đổi, bổ sung một số quy định, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ…  

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được chú trọng. Trong đó, đã chỉ đạo xây dựng mô hình chi bộ “5 tốt, 4 không” gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng kết nạp đảng viên. Năm 2022, toàn tỉnh kết nạp 1.399 đảng viên mới; có gần 97% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Các mặt công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. 

Hội nghị đã tập trung phân tích, thảo luận về các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, các dự án, thị trường bất động sản, xăng dầu, tình hình an ninh trật tự, quy hoạch và phát triển đô thị, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng…, về 3 chỉ tiêu không đạt và đề xuất các giải pháp khắc phục trong năm 2023.

Về xây dựng Đảng, các đại biểu đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; chú trọng công tác phát triển đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các vùng khó, vùng đồng bào DTTS..

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến của đại biểu để hoàn chỉnh báo cáo theo hướng cụ thể, tập trung làm rõ nguyên nhân và giải pháp. Cùng với khẳng định những kết quả tích cực của năm 2022, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành nhìn nhận thẳng thắn, đánh giá khách quan, chính xác những kết quả đạt được, trên cơ sở đó đề xuất những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với năm 2023 và của cả nhiệm kỳ. Đồng chí cũng chỉ rõ những nguy cơ về vấn đề việc làm, biến động của thị trường bất động sản, tình hình tài chính, tiền tệ, những khó khăn của doanh nghiệp… sẽ tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Trên cơ sở tình hình thực tế và ý kiến các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có một số công trình trọng điểm trong lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao, chuyển đổi số; phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực… Quá trình thực hiện cần xem xét cụ thể trách nhiệm của cá nhân, tập thể để có sự đốc thúc, tăng cường trách nhiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, việc xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2023 phải bảo đảm khoa học, chính xác, dựa trên tình hình thực tế và gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị bổ sung vào nhiệm vụ năm 2023 nội dung xây dựng Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, xây dựng, phát triển thị xã Ba Đồn đạt tiêu chí đô thị loại 3 thuộc tỉnh năm 2026.

Hội nghị cũng đã xem xét và cho ý kiến về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước, biên chế, phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2022, kế hoạch 2023; báo cáo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng năm 2023; Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Một số hình ảnh tại hội nghị: 

Ngọc Mai

tin liên quan

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muồn

(QBĐT) - Sáng nay, 25/11, tại TP. Đồng Hới, Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Bình, nước CHXHCN Việt Nam và Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào đã có cuộc hội đàm và ký kết hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai tỉnh. 

Vinfast xuất khẩu lô 999 xe Vinfast VF 8 đầu tiên sang Hoa Kỳ

Sau khoảng 20 ngày xuất phát từ cảng MPC Hải Phòng, lô xe sẽ cập cảng California, Hoa Kỳ và sẽ được bàn giao tới những khách hàng đầu tiên vào cuối tháng 12.
 

Thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Uganda

Tổng thống Cộng hòa Uganda và Đoàn đại biểu cấp cao Uganda thăm Việt Nam nhằm tăng cường, thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Uganda; trao đổi, rà soát tình hình hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.