Kịp thời ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024

  • 07:33 | Thứ Hai, 08/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 18/1/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, trừ quy định tại khoản 2, 3, Điều 252 của Luật.
 
Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều, tăng thêm 2 chương so với Luật Đất đai năm 2013 (bổ sung thêm 1 chương quy định về phát triển quỹ đất và tách chương thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành 2chương), trong đó sửa đổi, bổ sung 180 điều; bổ sung mới 78 điều, bỏ 30 điều (do gộp 13 điều; bỏ 13 điều và tách 4 điều).
 
Đây là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ với nhiều quy định khác của pháp luật. Luật Đất đai năm 2024 có nhiều đổi mới so với Luật Đất đai năm 2013, do đó đòi hỏi hệ thống văn bản quy định chi tiết, văn bản hướng dẫn thi hành phải được ban hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức thi hành luật.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, Luật Đất đai năm 2024 có 3 nội dung giao HĐND cấp tỉnh quy định chi tiết và 17 nội dung giao UBND cấp tỉnh quy định chi tiết, cụ thể như sau:
 
HĐND cấp tỉnh ban hành: Chính sách của địa phương về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 và quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày1/1 của các năm tiếp theo.
 
UBND tỉnh ban hành: Quyết định diện tích giao đất, cho thuê đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số theo quy định tại khoản 3, Điều 16; ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng quy định tại Điều 102 để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất; quy định mức bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển; ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi; quy định mức bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt, bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt quy định tại khoản 1, Điều 104; căn cứ cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định và điều kiện thực tế tại địa phương quy định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với từng đối tượng được hỗ trợ quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 109.
 
Để bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất trong triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 tại địa phương khi luật có hiệu lực thi hành, Sở Tài nguyên-Môi trường và các sở, ngành có liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát, thực hiện quy trình xây dựng; tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024 theo trách nhiệm được giao.

Tỉnh cũng đã quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất bằng tiền; quy định thời gian được bố trí vào nhà ở tạm và mức hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong thời gian chờ bố trí tái định cư và cơ chế thưởng đối với người có đất thu hồi bàn giao mặt bằng trước thời hạn; quy định chi tiết về suất tái định cư tối thiểu; quy định giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 để xét cấp giấy chứng nhận; quy định cụ thể hạn mức công nhận đất ở quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 141 đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 và từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993; quy định hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân để đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; quy định hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại nông thôn; quy định hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại đô thị; quy định hạn mức và quyết định diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh; quy định cụ thể điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất.

Trà Đình Huân

tin liên quan

Phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với ma túy trong quán bar

(QBĐT) - Hàng chục đối tượng đang "bay lắc" trong quán bar trên đường Hai Bà Trưng, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới vừa bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt giữ vào đêm qua, 30/3. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 29 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông

(QBĐT) - Các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) được Ban ATGT tỉnh, các đơn vị, địa phương, lực lượng chức năng đa dạng hóa bằng nhiều hình thức với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm ATGT trên địa bàn tỉnh.

"Lật mặt"…

(QBĐT) - Hai phiên tòa hình sự xét xử 2 đối tượng tội phạm về ma túy ngày hôm đó, càng lúc càng kịch tính, bởi những lời phản cung căng thẳng của bị cáo. Thế nhưng, tội lỗi không thể "rửa sạch" bằng sự chối bỏ và gian dối có toan tính.