Chính sách đối với cán bộ dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính

  • 13:57 | Thứ Bảy, 20/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế có quy định về đối tượng được hưởng chính sách tinh giản biên chế, trong đó có đối tượng dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.
 
Tùy từng trường hợp cụ thể thì đối tượng tinh giản biên chế, trong đó có đối tượng dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền được hưởng một trong các chính sách quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP gồm: Chính sách nghỉ hưu trước tuổi; chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; chính sách thôi việc; chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 5 tuổi so với tuổi nghi hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngoài ra, đối tượng dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền còn được hưởng thêm mức trợ cấp quy định tại khoản 1, Điều 9, Nghị định số 29/2023/NĐ-CP. 
 
Khoản trợ cấp nêu trên được tính theo: (1) số tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ đối với cán bộ; hoặc (2) số tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với công chức, viên chức.
 
Tuy nhiên, đối với công chức, viên chức có thời điểm nghỉ hưu theo quy định trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ được tính theo số tháng trước thời điểm nghỉ hưu theo quy định. 
 
Do đó, đề nghị ông Nguyễn Chí Lãm căn cứ quy định nêu trên để xác định mức trợ cấp được hưởng nếu ông thuộc đối tượng tinh giản biên chế.
Theo Chinhphu.vn

tin liên quan

Đảng bộ TP. Đồng Hới: Tạo chuyển biến trong tổ chức xây dựng Đảng

(QBĐT) - Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới và các cấp ủy đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức xây dựng Đảng, kịp thời cụ thể hóa các đường lối, chủ trương của Đảng thành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên năm 2024

(QBĐT) - Sáng nay, 19/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại các cơ sở Đoàn trực thuộc.