Đảng bộ TP. Đồng Hới: Tạo chuyển biến trong tổ chức xây dựng Đảng

  • 07:10 | Thứ Bảy, 20/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới và các cấp ủy đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức xây dựng Đảng (XDĐ), kịp thời cụ thể hóa các đường lối, chủ trương của Đảng thành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời khắc phục tồn tại, hạn chế... và đã đạt được kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), xây dựng đô thị văn minh (ĐTVM).
 
Trao đổi với phóng viên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đồng Hới Trần Thanh Sơn cho biết, năm 2023 và quý I/2024, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai kịp thời, hiệu quả về công tác tổ chức XDĐ; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) các cấp, nhất là người đứng đầu, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt tổ chức, CB, ĐV và bảo vệ chính trị nội bộ. 
Người dân TP. Đồng Hới ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Người dân TP. Đồng Hới ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Đặc biệt, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và ĐV, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chú trọng công tác tổ chức XDĐ; tích cực triển khai xây dựng mô hình “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, “Chi bộ bốn tốt” theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ có đông ĐV.
 
Các cấp ủy, tổ chức đảng cũng đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, căn cứ vào kế hoạch kết nạp ĐV của Thành ủy để xây dựng kế hoạch kết nạp ĐV mới phù hợp với tình hình của đơn vị, địa phương. Kết quả, năm 2023, toàn thành phố kết nạp được 116 ĐV (trong đó có 10 ĐV làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, 3 ĐV làm việc trong doanh nghiệp tư nhân); quý I/2024 kết nạp thêm được 8 ĐV.
 
Công tác kiện toàn đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý các cấp và củng cố, sắp xếp mô hình tổ chức đảng ở cơ sở, tinh gọn tổ chức bộ máy… tiếp tục được Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng chỉ đạo thực hiện. Trong đó, đã thực hiện thủ tục chuyển giao tổ chức đảng và ĐV đối với Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới cùng với hồ sơ 13 ĐV của chi bộ lên trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; kiện toàn 14 cấp ủy trực thuộc; sắp xếp CB quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố; thành lập 15/15 chi bộ quân sự xã, phường...; đồng thời, thành lập, kiện toàn 12 ban chỉ đạo giúp Ban Thường vụ, UBND thành phố lãnh đạo, điều hành phát triển KT-XH của địa phương. Nhờ đó, tình hình phát triển KT-XH năm 2023 và quý I/2024 của thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực.   
Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân và đời sống vật chất tinh thần của người dân thành phố đã cải thiện.
Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân và đời sống vật chất tinh thần của người dân thành phố đã cải thiện.
Là địa phương có vị trí trung tâm thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đức Ninh Đông và cấp ủy các chi bộ trực thuộc thường xuyên đổi mới phong cách, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao... Từ đó, Đảng bộ phường Đức Ninh Đông thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, “chuyển trạng thái” từ một làng quê nông thôn trở thành ĐTVM, hiện đại.
 
Đến nay, KT-XH ở phường Đức Ninh Đông phát triển khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề thương mại đạt 90%. Đặc biệt, phường luôn chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị với những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, như: Tuyến đường xanh-sạch-đẹp, đoạn đường phụ nữ, thanh niên tự quản, tuyến phố kiểu mẫu… Nhờ đó, phường Đức Ninh Đông vừa được công nhận đạt chuẩn ĐTVM năm 2024.
 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đức Ninh Đông Bùi Ngọc Quýt chia sẻ: “Với sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường công tác tổ chức XDĐ, năm 2023, Đảng bộ phường kết nạp 2 ĐV. Kết quả đánh giá chất lượng ĐV, tỷ lệ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, đảng bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Phường Đức Ninh Đông được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.
Phường Đức Ninh Đông được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.
Theo Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong, tuy đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả tích cực, nhưng công tác tổ chức XDĐ của thành phố vẫn còn một số mặt hạn chế. Đó là, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ở một số nơi có mặt chưa thật quyết liệt; công tác dự báo, nắm tình hình, dư luận nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc tạo nguồn, kết nạp ĐV ở số ít địa phương, đơn vị đạt thấp, số lượng kết nạp ĐV mới giảm so với cùng kỳ và chưa đạt kế hoạch đề ra.
 
“Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ CB, ĐV, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy chú trọng công tác tổ chức XDĐ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, CB và đạo đức; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ, công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp ĐV mới, chú trọng kết nạp đảng ở các doanh nghiệp...
 
Cùng đó, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, CB lãnh đạo, quản lý, CB chủ chốt ở xã, phường và thành phố; thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng CB... Qua đó, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025”, Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong nhấn mạnh.
 
Đảng bộ TP. Đồng Hới hiện có 58 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), 318 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 12.374 ĐV. Qua đánh giá, phân loại năm 2023, có 9 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV), chiếm 15,5%; 44 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTNV), chiếm 75,9%; 3 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ (HTNV), chiếm 5,2%; 2 TCCSĐ không HTNV, chiếm 3,4%. Về chất lượng ĐV: 17,2% ĐV HTXSNV; 78,1% ĐV HTTNV; 4,1% ĐV HTNV và 0,6% ĐV không HTNV. Về tập thể lãnh đạo, quản lý: 12 tập thể HTXSNV, 48 tập thể HTTNV, 1 tập thể HTNV và 4 tập thể không HTNV.
 
Về cá nhân người đứng đầu, 4 đồng chí HTXSNV, 49 đồng chí HTTNV, 1 đồng chí HTNV và 3 đồng chí không HTNV.
Hương Trà

tin liên quan

Hội LHPN các cấp: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(QBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã sôi nổi triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng tích cực.

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên năm 2024

(QBĐT) - Sáng nay, 19/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.