Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

  • 06:18 | Thứ Năm, 22/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Bố Trạch luôn chú trọng công tác củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh (TSVM) và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII cùng các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đảng bộ xã Phúc Trạch hiện có 20 chi bộ (CB) với 310 đảng viên (ĐV). Năm 2023, có 4 CB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 CB hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20 chỉ tiêu cơ bản Đảng bộ xã đề ra trong năm đều đạt và vượt kế hoạch.
 
Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch Nguyễn Xuân Đại chia sẻ, để đạt được những kết quả đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã xác định đây là năm hết sức khó khăn, nên trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Huyện ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ xã đã kịp thời ban hành nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của năm, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị… 
Công tác dân vận được cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Bố Trạch chỉ đạo hướng về địa bàn, đời sống của nhân dân.
Công tác dân vận được cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Bố Trạch chỉ đạo hướng về địa bàn, đời sống của nhân dân.
Đảng ủy xã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sâu rộng trong cán bộ, ĐV và nhân dân. Công tác kiểm tra sinh hoạt định kỳ của các CB được thực hiện nghiêm túc và kịp thời chấn chỉnh một số CB sinh hoạt không bảo đảm thời gian, nội dung theo quy định; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng…
 
Cũng như Phúc Trạch, Đảng bộ thị trấn Phong Nha luôn xác định xây dựng đảng bộ TSVM là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Do đó, Đảng bộ thị trấn luôn chú trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân, để nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Bí thư Đảng ủy thị trấn Phong Nha Hồ Ngọc Thanh cho biết, Đảng bộ thị trấn hiện có 464 ĐV, trong đó có 11 ĐV người công giáo. Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn rất quan tâm thực hiện công tác vận động quần chúng vùng đồng bào có đạo gắn với công tác phát triển ĐV, xây dựng chi đoàn, chi hội vững mạnh. Với mục tiêu tăng số lượng ĐV người công giáo, hàng năm Đảng ủy thị trấn đã xây dựng kế hoạch phát triển ĐV mới, quan tâm tổ chức nhiều phong trào, hoạt động quần chúng. Qua đó, lựa chọn những quần chúng ưu tú để giới thiệu, bồi dưỡng, xem xét, tạo nguồn kết nạp với phương châm coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng.
 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và các đoàn thể chính trị-xã hội tích cực, sáng tạo trong nghiên cứu, tham mưu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác dân vận, hướng về địa bàn, đời sống của hội viên, nhân dân. Nhờ đó, năm 2023, thị trấn đã xây dựng được 41 nhà vượt lũ; đỡ đầu cho 17 cháu mồ côi; phối hợp lắp hệ thống điện chiếu sáng tại trục đường giáo họ Hội Nghĩa, bản Rào Con; các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện hiệu quả. 
Lãnh đạo Huyện ủy Bố Trạch tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.
Lãnh đạo Huyện ủy Bố Trạch tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.
Để xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng TSVM, Huyện ủy, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bố Trạch đã tập trung đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025. BTV Huyện ủy chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…
 
Các TCCSĐ chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, bảo đảm phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, đơn vị; quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐV, nhất là nơi khó khăn, vùng đồng bào có đạo. Huyện ủy cũng chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “CB bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; thành lập CB quân sự xã, thị trấn và tổ chức thành công hội thi Bí thư CB giỏi năm 2023; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phát triển ĐV… Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2023, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 108 tổ chức đảng và 85 ĐV; thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 50 ĐV, đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình…
 
Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Lê Công Toán cho biết, năm 2024 là năm “nước rút”, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo còn có nhiều khó khăn, thách thức khó lường tác động bất lợi đến tư tưởng, chính trị, các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân, đòi hỏi hệ thống chính trị cần tích cực vào cuộc đồng bộ, quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng đảng bộ TSVM.
 
Tính đến cuối năm 2023, Đảng bộ huyện Bố Trạch có 59 TCCSĐ với 11.701 ĐV. Kết quả đánh giá, xếp loại TCCSĐ và ĐV năm 2023, có 11 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 18,6%), 43 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 72,9%), 1.473 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 14,7%), 7.938 ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 79,4%).

Cụ thể, các đồng chí đứng đầu cấp ủy phải xác định vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trên mọi lĩnh vực, từ đó chủ động hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Căn cứ nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, chương trình công tác của BTV Huyện ủy và bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp quyết tâm thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các TCCSĐ cần bám sát quy chế làm việc của cấp ủy, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; phát huy được vai trò trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong phần hành công việc được phân công, bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, các TCCSĐ cần quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; bám, nắm bắt tình hình và dư luận để kịp thời định hướng trước các vấn đề nổi lên nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Toàn đảng bộ đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, ĐV suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác tổ chức xây dựng Đảng phải được tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, ĐV. Công tác phát triển đảng; kiểm tra, giám sát; công tác dân vận trong tình hình mới... cần chú trọng nâng cao chất lượng...
Lê Mai

tin liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 2 dự án luật

Tại phiên họp thứ 30 dự kiến diễn ra vào 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 2 dự án luật.

Chú trọng chuyển đổi số trong cải cách hành chính

(QBĐT) - Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là vấn đề xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Từ 26/2/2024: Thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.