Chú trọng chuyển đổi số trong cải cách hành chính

  • 08:01 | Thứ Tư, 21/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Công tác cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là vấn đề xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực NN, nông thôn. Nhờ đó, đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất NN.
 
Trên cơ sở kế hoạch thực hiện chuyển đổi số (CĐS) của UBND tỉnh năm 2023, Sở NN-PTNT đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc rà soát, nghiên cứu các lĩnh vực có thể thực hiện CĐS để ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện. Đồng thời, sở ban hành kế hoạch CĐS ngành NN-PTNT năm 2023.
 
Ông Trần Đình Hiệp, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, kế hoạch CĐS ngành NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định mục tiêu: Tập trung thực hiện CĐS ngành NN đồng bộ, toàn diện theo hướng phát triển NN công nghệ cao, thông minh; quản lý NN dựa trên công nghệ số thông qua nền tảng ứng dụng số; ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình, cung cấp thông tin liên quan đến quá trình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm NN; đẩy mạnh liên kết vùng đối với chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm; phát triển thương mại điện tử trong NN; tham gia bảo đảm an toàn thông tin...
Sở Nông nghiệp và PTNT chú trọng thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính.
Sở NN-PTNT chú trọng thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Sau hơn một năm thực hiện, ngành NN đã nỗ lực trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền công tác CĐS, thực hiện phổ cập nhận diện Ngày CĐS quốc gia năm 2023, triển khai các hoạt động hướng tới Ngày CĐS quốc gia. Đặc biệt, ngành đã xây dựng chuyên mục CĐS, thư viện điện tử để thường xuyên cập nhật các chính sách, quy định pháp luật, thông tin về CĐS lĩnh vực NN, nông thôn.

Trong lĩnh vực CCHC, Sở NN-PTNT đã đẩy mạnh thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, điều hành, đặc biệt là việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC). Sở chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả khai thác các phần mềm ứng dụng CNTT trong công việc, tăng cường sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh trong việc trao đổi tài liệu, văn bản trong nội bộ cơ quan và với các cơ quan, đơn vị bên ngoài; ứng dụng chữ ký số trong việc ký số văn bản…

Trang thông tin điện tử của sở thường xuyên cập nhật các tin, bài mới, thông tin tuyên truyền, chỉ đạo điều hành của sở; đăng tải việc công khai các TTHC và tiếp nhận phản ánh, khiếu nại về TTHC; công khai các quy hoạch, kế hoạch của ngành. Đồng thời, sở thực hiện chuẩn hóa tất cả các quy trình TTHC nội bộ, điện tử; duy trì, triển khai có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về tiếp nhận và giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của sở tiếp tục duy trì, cải tiến, thường xuyên rà soát các quy trình ISO phù hợp với các TTHC và quy định hiện hành…

Đến nay, Sở NN-PTNT có 62 TTHC đang cung cấp DVCTT toàn trình và một phần trên cổng dịch vụ công của tỉnh, trong đó, cấp tỉnh: 52 TTHC (đã bãi bỏ 2 DVCTT cấp tỉnh lĩnh vực thú y), cấp huyện: 3 TTHC, cấp xã: 5 TTHC. Hiện, sở đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát TTHC đủ điều kiện cung cấp DVCTT.

Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, các nội dung khác trong công tác CCHC đã được Sở NN-PTNT triển khai đồng bộ, nền nếp, đúng tiến độ; tiếp tục rà soát khắc phục, đẩy mạnh hoạt động CCHC, nâng cao điểm chỉ số CCHC của ngành. Cụ thể, năm 2023, sở đã tham mưu ban hành 13 văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức 51 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng thẩm quyền theo phân cấp của UBND tỉnh; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng. Việc quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện đúng quy định; nêu cao tinh thần tiết kiệm chống lãng phí, thất thoát, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích…

Theo ông Trần Đình Hiệp, việc ứng dụng các phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất NN. Bước đầu, các cơ quan, đơn vị trong ngành và nông dân đã có những nhận thức rõ về hiệu quả mang lại của việc ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng 4.0. Công tác quản lý nhà nước, hoạt động CCHC đã được cải thiện rõ rệt, người dân và doanh nghiệp được tiếp cận và cung ứng nhanh các dịch vụ trong NN.
 
Thời gian tới, Sở NN-PTNT tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Xác định CĐS trong CCHC là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm của ngành, sở tiếp tục xây dựng các DVCTT và tiếp nhận hồ sơ trực tuyến bảo đảm theo Đề án 06; trang bị thêm các trang thiết bị thông tin, thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng CNTT phục vụ công tác; thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin nhằm thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, từng bước phát triển chính quyền số.
Lê Mai

tin liên quan

Sắp diễn ra hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội

Theo kế hoạch, hội nghị dự kiến diễn ra trong sáng 7/3/2024 theo hình thức trực tiếp tại Phòng Thăng Long (Nhà Quốc hội), kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương.

Từ 26/2/2024: Thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Ban Bí thư yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng...