Đơn giản hóa một số thủ tục về kinh doanh vận chuyển hàng không

  • 08:04 | Thứ Hai, 19/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2024/NĐ-CP ngày 16/2/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Nghị định số 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
 
Cụ thể, Nghị định số 15/2024/NĐ-CP thay thế một số mẫu đơn, giấy chứng nhận của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, đồng thời thay thế một số mẫu tờ khai của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
 
Bộ Giao thông Vận tải cho biết, ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 80/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải, trong đó giao Bộ Giao thông Vận tải “căn cứ nội dung phương án đơn giản hóa được Chính phủ thông qua, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.
Hành khách xếp hàng làm thủ tục soi chiếu kiểm tra an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quang Châu/TTXVN
Hành khách xếp hàng làm thủ tục soi chiếu kiểm tra an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quang Châu/TTXVN
Ngày 6/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 tại Quyết định số 933/QĐ-TTg. Theo đó, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, bảo đảm tính tổng thể, kế thừa và liên thông kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, để tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa.
 
Việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch có thể được thực hiện theo hình thức một văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật và áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 
Thực hiện hướng dẫn việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn tại các văn bản số: 761/VPCP-KSTT ngày 29/1/2022 của Văn phòng Chính phủ, 677/BTTT-THH ngày 3/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, 2777/BCA-V03 ngày 9/8/2023 của Bộ Công an, trong đó hướng dẫn về các quy định đối với 2 dịch vụ xác thực thông tin (dịch vụ xác thực số định danh cá nhân và chứng minh nhân dân; dịch vụ xác thực thông tin hộ gia đình) và dịch vụ tra cứu thông tin (đòi hỏi 3 trường thông tin đầu vào là: họ và tên, ngày tháng năm sinh và số định danh/chứng minh nhân dân).
 
Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo và đề xuất Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định nêu trên theo hướng bãi bỏ (lược bỏ) các trường thông tin của công dân đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thay thế các trường thông tin (về giới tính, dân tộc, quốc tịch, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú…) bằng 3 trường thông tin: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân/chứng minh nhân dân. Trong đó, trường hợp các trường thông tin không cần thiết với cả người dân cũng như đối với cơ quan quản lý nhà nước thì lược bỏ; trường hợp các trường thông tin cần thiết để bảo đảm quản lý nhà nước đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không yêu cầu người dân cung cấp nhưng vẫn quy định trong văn bản để các đơn vị có cơ sở pháp lý khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
Theo Bộ Giao thông Vận tải, các đơn đề nghị, tờ khai tại Nghị định số 15/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2013/NĐ-CP và Nghị định số 92/2016/NĐ-CP đã được bổ sung thêm trường thông tin căn cước công dân, bỏ trường thông tin dân tộc (vì không cần quản lý trường thông tin này) đồng thời bổ sung hướng dẫn “Công dân Việt Nam cung cấp thông tin căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân không cần khai các thông tin quốc tịch, ngày cấp, nơi cấp, giới tính, chỗ ở hiện tại, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong Đơn đề nghị; công dân cung cấp thông tin về Hộ chiếu khai đầy đủ thông tin theo mẫu đơn”.
Theo TTXVN

tin liên quan

Hướng về Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn văn bản của Thủ tướng Chính phủ.

Phụ nữ Bố Trạch học tập và làm theo lời Bác

(QBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bố Trạch đã tích cực triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Quảng Ninh cần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

(QBĐT) - Chiều 16/2, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến thăm và chúc Tết và làm việc với các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh.