Đoàn kết, chủ động tham mưu hiệu quả công tác nội chính Đảng

  • 05:58 | Thứ Tư, 31/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 1233-QĐ/TU, ngày 21/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có 3 phòng trực thuộc. 10 năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy nhiều lần được thay đổi, bổ sung với những chức năng, nhiệm vụ mới, nhưng với tên gọi nào, Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính (năm 2013) hay Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính và cải cách tư pháp (năm 2018) luôn là tập thể đoàn kết, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
 
Sau 10 năm tái lập và đi vào hoạt động, cùng với đội ngũ cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính và cải cách tư pháp (NC và CCTP) không ngừng phát huy truyền thống ngành Nội chính Đảng. Phòng luôn giữ vững đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo ban, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh, bảo đảm sự chủ động, kịp thời tham mưu lãnh đạo ban, cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung, nhiệm vụ công tác NC và CCTP, góp phần tích cực củng cố quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên toàn tỉnh.
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Theo dõi công tác các cơ quan NC và CCTP đã chủ động, kịp thời tham mưu lãnh đạo ban đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về lĩnh vực NC và CCTP.  Đặc biệt, công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực NC và CCTP được quan tâm, triển khai nghiêm túc.
 
Phòng đã tham mưu tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát và kiến nghị nhiều nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, về cơ chế, chính sách, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và pháp chế XHCN, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Làm tốt công tác nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quy trình công tác về lĩnh vực NC và CCTP, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện ở địa phương.
Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dẫn đầu làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch về công tác nội chính và CCTP.
Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dẫn đầu làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch về công tác nội chính và CCTP.   Ảnh: N.M
​Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan nội chính, các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng đã kịp thời tham mưu lãnh đạo ban đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề, vụ việc nổi cộm, phức tạp, bảo đảm ổn định tình hình, không để phát sinh "điểm nóng" trên địa bàn.
 
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng trong tỉnh kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp; lựa chọn đề xuất đưa một số vụ án, vụ việc vào diện các cấp có thẩm quyền theo dõi, chỉ đạo.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, Phòng Theo dõi công tác các cơ quan NC và CCTP đã phát huy vai trò tham mưu hiệu quả các hoạt động của Ban Chỉ đạo, đôn đốc Ban Chỉ đạo ở cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động CCTP ở tỉnh. Tích cực tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020, Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
Kết quả công tác tham mưu đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của các phòng trực thuộc và tinh thần đoàn kết, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của tập thể phòng. Mỗi cán bộ, công chức luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước; có ý thức đấu tranh bảo vệ cương lĩnh chính trị, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước.
 
Việc xây dựng kế hoạch công tác hàng năm luôn được chú trọng, gắn nhiệm vụ chung của phòng với nhiệm vụ của từng đồng chí; phân công nhiệm vụ và có sự định hướng cụ thể nội dung, thời gian hoàn thành đối với từng cá nhân. Vì vậy, năng lực công tác, khả năng nghiên cứu, tổng hợp tham mưu của cán bộ được nâng lên và hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, hoàn thành tốt những công việc phát sinh đột xuất khi được lãnh đạo ban giao. Cùng với thành tích chung của Ban Nội chính Tỉnh ủy, liên tục trong các năm từ 2013-2019, tập thể phòng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; năm 2020 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen.
 
Với truyền thống vẻ vang của ngành Nội chính Đảng, tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, tập thể cán bộ, công chức Phòng Theo dõi công tác các cơ quan NC và CCTP cùng với toàn cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan nội chính Đảng vững mạnh, tiếp tục khẳng định vị trí, đề cao trách nhiệm, vai trò trong việc tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính ở địa phương.
Nguyễn Văn Lục
(Trưởng phòng Theo dõi công tác các cơ quan NC và CCTP,
Ban Nội chính Tỉnh ủy)

tin liên quan

Các đại biểu Quốc hội thảo luận về các dự thảo nghị quyết

(QBĐT) - Hôm nay, 30/5, tiếp tục chương trình việc của Kỳ họp thứ 5, các đại biểu Quốc hội đã nghe các báo cáo và thảo luận tại tổ về các dự thảo nghị quyết.

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

(QBĐT) - Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin là những nội dung quan trọng hàng đầu được Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai trong thời gian qua, nhằm góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong toàn ngành.

Thắm tình đoàn kết, gắn bó giữa các khu dân cư

(QBĐT) - Làm tốt vai trò "cầu nối" cho hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các khu dân cư, Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, cộng đồng nghèo.