Quốc hội cho ý kiến việc sử dụng nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch

  • 07:47 | Thứ Hai, 29/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Quốc hội dành cả ngày 29/5 thảo luận tại hội trường về: Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng...
Quốc hội họp phiên toàn thể sáng 27/5/2023. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Quốc hội họp phiên toàn thể sáng 27/5/2023. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội dành cả ngày 29/5 để thảo luận tại hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
 
Theo Báo cáo của Đoàn Giám sát trình bày tại Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến 31/12/2022, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch là trên 236.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỷ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vaccine), tài trợ là trên 47.000 tỷ đồng.
 
Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19 đã huy động được trên 15.100 tỷ đồng. Tổng số vaccine nhận từ các nguồn viện trợ, tài trợ là gần 160 triệu liều; trong đó, riêng viện trợ của Chính phủ các nước là gần 150 triệu liều, trị giá khoảng 24.000 tỷ đồng.
 
Hàng triệu tình nguyện viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch.
 
Các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ và các tổ chức quốc tế đã đóng góp sức lực, tiền, hiện vật và nhiều khoản đóng góp khác dưới nhiều hình thức, trong đó có nhiều khoản đóng góp, ủng hộ không lượng hóa được bằng tiền.
 
Công tác quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán các nguồn lực huy động để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch về cơ bản đã được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thực hiện theo các chủ trương, chính sách đã ban hành.
 
Căn cứ tình hình dịch bệnh, trên cơ sở nhu cầu và đề xuất của các đơn vị, địa phương, nguồn tài trợ, viện trợ đã được phân bổ kịp thời cho các đơn vị để phục vụ công tác phòng, chống dịch, các đơn vị tiếp nhận cơ bản đã thực hiện quản lý, sử dụng theo đúng quy định.
 
Về việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, kết quả giám sát cho thấy, đến năm 2022, mạng lưới y tế cơ sở phát triển rộng khắp cả nước. 100% huyện có trung tâm y tế, 99,6% số xã, phường, thị trấn có trạm y tế, 92,4% trạm y tế có bác sỹ làm việc, 71% thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động.
 
Với mục tiêu tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giám sát. Trong đó, cho phép thanh toán, quyết toán một số chi phí, xác lập tài sản sở hữu toàn dân liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phải hoàn thành trước 31/12/2023.
 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu tổng kết và trình Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới một số luật như: Luật về phòng bệnh; Sửa đổi Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp hoặc ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi).
 
Bên cạnh đó, xây dựng kịch bản tổng thể ứng phó đối với các tình huống khẩn cấp, trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm và công tác phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phân bổ ngân sách, huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ trong tình trạng cấp bách gắn liền với các giải pháp phòng, chống tiêu cực; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống COVID-19 nói riêng và trong quá trình phòng, chống COVID-19 nói chung.
Theo PV (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Khối Văn hóa-Xã hội và Trường học: Tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023

(QBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐUK, ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh, ngày 27/5, Khối Văn hóa-Xã hội và Trường học tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023. 

Huyện Bố Trạch: Chú trọng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

(QBĐT) - Sáng 26/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". 
 

Lan tỏa thực hiện Chỉ thị 05

(QBĐT) - Qua hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, sát với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.