TP. Đồng Hới: Học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước

  • 12:14 | Thứ Ba, 30/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 30/5, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và thành phố.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng.
 
Công tác tổ chức học tập, quán triệt được thực hiện nghiêm túc; việc xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành kịp thời; gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã đem lại những kết quả bước đầu, tạo được sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ, trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong phát biểu kết luận hội nghị.
Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Chương trình hành động, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị... xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025 gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các mô hình điểm về học tập và làm theo Bác.
 
Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng, duy trì và nhân rộng được gần 300 mô hình học tập và làm theo Bác, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
công bố quyết định về chuẩn mực đạo đức với phương châm “Gương mẫu-sáng tạo-bản lĩnh-thân thiện” nhằm nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy công bố quyết định về chuẩn mực đạo đức trong thực hiện nhiệm vụ.
Các đại biểu dự hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận minh họa rõ hơn những việc làm được, những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả từ thực tiễn trong học tập và làm theo Bác; đồng thời, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Hội nghị cũng đã công bố quyết định về chuẩn mực đạo đức với phương châm “Gương mẫu-sáng tạo-bản lĩnh-thân thiện” nhằm nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; qua đó, hình thành chuẩn mực đạo đức đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ TP. Đồng Hới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong nhấn mạnh: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả, lan tỏa, đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, học tập chuyên đề hằng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị, tạo động lực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.
 
Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình mới hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo và thiết thực; lựa chọn và phát động thực hiện các chủ đề sát với thực tế của từng địa phương, đơn vị.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong trao giấy khen tặng các tập thể.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong trao giấy khen tặng các tập thể.
Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, quán triệt sâu rộng đến mỗi một cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo ra một phong trào lớn với quyết tâm chính trị cao nhất với những hành động thiết thực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên.
 
Đồng thời, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mỗi một cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu luôn xác định được trách nhiệm, không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng việc làm cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đề ra, xây dựng quê hương Đồng Hới ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đại diện lãnh đạo thành phố trao giấy khen tặng các cá nhân.
Đại diện lãnh đạo thành phố trao giấy khen tặng các cá nhân.
Nhân dịp này, 20 tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 2 năm qua được Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới khen thưởng.
 
Hương Trà

tin liên quan

Tăng cường các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(QBĐT) - Thời gian qua, với nhiều giải pháp phòng ngừa được tập trung chỉ đạo, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực.

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

(QBĐT) - Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin là những nội dung quan trọng hàng đầu được Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai trong thời gian qua, nhằm góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong toàn ngành.

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

(QBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động số 26-Ctr/TU về thực hiện Nghị quyết số 36-TQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.