Tuổi trẻ Quảng Ninh đoàn kết, sáng tạo, khát vọng và phát triển

  • 06:02 | Thứ Hai, 25/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Phát huy sức trẻ, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Quảng Ninh đã và đang khẳng định vai trò xung kích trong các hoạt động xã hội, đóng góp công sức, tài năng, trí tuệ, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được các cấp bộ đoàn huyện Quảng Ninh triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú về nội dung, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN.
 
Các cấp bộ đoàn từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” trong cán bộ, ĐVTN với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các tổ chức đoàn trên địa bàn huyện triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục; trong đó, xác định các tiêu chí, việc làm phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu niên. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho ĐVTN, thiếu nhi có nhiều chuyển biến tích cực.
Huyện đoàn Quảng Ninh phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.
Huyện đoàn Quảng Ninh phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Trong nhiệm kỳ, phong trào “Thanh niên tình nguyện” được các cấp bộ đoàn triển khai hiệu quả; nội dung hoạt động có nhiều đổi mới theo hướng cụ thể, rõ việc, sát với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị; đội hình đa dạng, phát huy tốt lực lượng tình nguyện tại chỗ và huy động được nhiều nguồn lực xã hội hóa.

Các cấp bộ đoàn đã triển khai 62 công trình thanh niên cấp huyện và nhiều công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, tuổi trẻ Quảng Ninh đã hỗ trợ xây dựng 10 nhà nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 600 triệu đồng, 18 công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng, 17 công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng trị giá 500 triệu đồng, lắp đặt đường ống nước sinh hoạt cho 7 bản trên địa bàn xã Trường Sơn với tổng trị giá 375 triệu đồng, xây dựng 10 nhà phao tránh lũ trị giá 300 triệu đồng…

Bên cạnh việc tham gia xây dựng các thiết chế hoạt động văn hóa, các cấp bộ đoàn toàn huyện tổ chức thường niên và thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho ĐVTN... Các công trình, phần việc thanh niên thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.
 
Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và mang tính rộng khắp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong ĐVTN, huy động được sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Các cấp bộ đoàn duy trì thường xuyên những hoạt động: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh, “Tết vì người nghèo”, “Tết ấm cho em”, “Tiếp sức đến trường”, “Xuân biên giới”... Tại các chương trình, đã trao tặng quà cho hơn 1.500 trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.700 lượt người dân với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.
Khánh thành sân chơi cho thiếu nhi tại xã Trường Sơn (Quảng Ninh).
Khánh thành sân chơi cho thiếu nhi tại xã Trường Sơn (Quảng Ninh).

Với phương châm “Ở đâu có ĐVTN và hoạt động đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo”, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” với nhiều hoạt động phong phú, phù hợp với đặc thù công tác, cũng như đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, ĐVTN toàn huyện đã đề xuất 3.351 ý tưởng, sáng kiến trên nhiều lĩnh vực. Một số ý tưởng của thanh niên được ứng dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất; tiêu biểu, như: Sản phẩm máy rửa tay tự động phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của đoàn viên Trần Minh Chung (Đoàn xã Vạn Ninh), sản phẩm “Xe đa năng” của em Nguyễn Thị Khánh Ly (Liên đội Trường THCS An Ninh)...

Các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng trong cuộc sống cần thiết đối với thanh niên. Huyện đoàn Quảng Ninh đã hành lập CLB Thanh niên khởi nghiệp cấp huyện với 68 thành viên, duy trì hiệu quả mô hình “CLB thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế” tại các đoàn xã, thị trấn.

Huyện đoàn đã phối hợp với các ngành, đoàn thể mở các lớp tư vấn về khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho gần 1.000 ĐVTN... Các cấp bộ đoàn cũng tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tiếp cận và vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế lập thân, lập nghiệp. Hiện nay, toàn huyện có 7 xã với 14 tổ vay vốn ủy thác, dư nợ cho vay hơn 27 tỷ đồng, góp phần giúp cho ĐVTN mở mang dịch vụ ngành nghề phát triển sản xuất, kinh doanh.

Xác định nâng cao chất lượng đoàn viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, vì vậy, trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung thực hiện một số giải pháp góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên. Trong nhiệm kỳ, có 1.106 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 672 đoàn viên ưu tú được kết nạp.

Nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết-Sáng tạo-Khát vọng-Phát triển”, các cấp bộ đoàn huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; được tạo môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần. Xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự trở thành đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, đội dự bị tin cậy của Đảng. Phát huy tinh thần của tuổi trẻ thi đua, học tập, khởi nghiệp, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, góp phần xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.
 
Nhiệm kỳ 2022-2027, Huyện đoàn Quảng Ninh phấn đấu: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết đại hội Đoàn các cấp; hàng năm, tổ chức ít nhất 1 hoạt động tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, phấn đấu đến năm 2027 có 60% ĐVTN sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; 100% cơ sở đoàn xây dựng được các đội hình xung kích bảo vệ môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tư vấn, hướng nghiệp cho 1.500 thanh niên; giới thiệu việc làm cho 300 thanh niên; kết nạp ít nhất 1.100 đoàn viên mới, giới thiệu cho Đảng 250 đoàn viên ưu tú, phấn đấu trên 75% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú…
 
Ngô Lê Duy
Bí thư Huyện đoàn Quảng Ninh

tin liên quan

"Đền tưởng niệm là điểm đến tri ân, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ" (*)

(QBĐT) - Phát biểu của đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại lễ khánh thành Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Trường Sơn, đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng-ATP.

Cử tri kiến nghị gần 60 nội dung

(QBĐT) - Trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, cử tri trong tỉnh kiến nghị gần 60 nội dung, tập trung vào lĩnh vực hạ tầng thủy lợi, giao thông, an toàn giao thông, một số bất cập trong thi công các công trình, chế độ chính sách, đời sống dân sinh…
 

Chủ tịch nước: Kinh tế luôn là điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất. Trong các lĩnh vực hợp tác hiện nay, kinh tế luôn là điểm sáng và đạt nhiều kết quả nổi bật.