Tổ chức đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027:

Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả

  • 10:12 | Thứ Sáu, 13/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Năm 2022 là năm diễn ra đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình (gọi tắt Đại hội Đoàn toàn tỉnh) lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn, có ý nghĩa đặc biệt đối với tổ chức Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ toàn tỉnh. Bởi vậy, công tác chuẩn bị đại hội đã được các cơ sở đoàn chuẩn bị khẩn trương, bảo đảm sáng tạo, hiệu quả, an toàn và thiết thực.
 
Ngay từ khi có kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, với tinh thần trách nhiệm và chủ động, các cấp bộ đoàn đã khẩn trương, kịp thời ban hành sớm kế hoạch và đề án tổ chức đại hội tại cấp mình; đồng thời tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức đại hội bảo đảm đúng quy trình, quy định, bám sát sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp ủy và Đoàn cấp trên.
 
Để công tác chỉ đạo đại hội các cấp diễn ra theo đúng hướng dẫn của Đoàn cấp trên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và lựa chọn Đoàn phường Đồng Phú và Thị đoàn Ba Đồn. Các đơn vị được Tỉnh đoàn lựa chọn tổ chức đại hội điểm ở cấp cơ sở và cấp huyện đã sớm ban hành kế hoạch đại hội, xây dựng văn kiện, đề án nhân sự, tổ chức tuyên truyền…
 
Các nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, chặt chẽ, đầy đủ, bảo đảm yêu cầu, chất lượng. Đây đều là những đơn vị đoàn vững mạnh, có sự chuẩn bị tốt công tác nhân sự, được sự quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương.
 
Tại đại hội, văn kiện đã nhận được sự tham gia góp ý của các đại biểu, nhiều ý kiến đã thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, chủ động đề xuất phương hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo, trong đó nhấn mạnh đến các vấn đề mà tuổi trẻ đang quan tâm. Công tác nhân sự được cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên quan tâm chỉ đạo. Chương trình đại hội cơ bản thực hiện đầy đủ nội dung, có sự điều chỉnh phù hợp với thời gian, điều kiện thực tế của đơn vị.
 
Bên cạnh đó, văn kiện trình đại hội có sự chuẩn bị nghiêm túc về nội dung, các đơn vị đã tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện theo đúng hướng dẫn của Đoàn cấp trên… Qua các đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức các hội nghị rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội tại các đơn vị khác.
Thị đoàn Ba Đồn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.
Thị đoàn Ba Đồn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Với sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn, công tác tổ chức đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở đã đạt được kết quả tích cực. Về mặt tiến độ đại hội điểm, đa phần bảo đảm theo sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn (hoàn thành trước ngày 15/2). Trên cơ sở tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, các cấp bộ đoàn đã tiến hành tổ chức đại hội theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn là hoàn thành trong tháng 5/2022.

Tính đến hết ngày 10/5, đã chỉ đạo, tổ chức thành công 339/436 đại hội Đoàn cấp cơ sở. Trong đó có 235/339 đơn vị bầu bí thư trực tiếp tại đại hội. Đối với Đoàn cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành công đại hội điểm cấp huyện tại đơn vị Thị đoàn Ba Đồn.
 
Sắp tới, có hai đơn vị là Huyện đoàn Minh Hóa và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tổ chức đại hội cấp huyện. Các đơn vị còn lại đang gấp rút chỉ đạo các cơ sở hoàn thành đại hội cấp cơ sở để trong tháng 8/2022 hoàn thành đại hội Đoàn cấp huyện bảo đảm theo tiến độ của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
 
Bí thư Thị đoàn Ba Đồn Nguyễn Vĩnh Quý cho biết: "Thị đoàn Ba Đồn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Do đó, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo mọi công việc để đại hội diễn ra bảo đảm đúng Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Đại hội đã tập trung phát huy dân chủ, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đoàn cấp trên. Khâu chuẩn bị và tổ chức đại hội sáng tạo, đổi mới, thể hiện sức trẻ, nhưng vẫn theo quy định. Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thị đoàn Ba Đồn đã chuẩn bị những phương án dự phòng cho việc tổ chức đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch".
 
Bên cạnh đó, để đại hội Đoàn thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các phong trào, chương trình chào mừng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập chuyên mục “Từ đại hội đến đại hội” trên website của Tỉnh đoàn để đăng tải các tin, bài viết tuyên truyền về công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp.
 
Đồng thời, nhiều hoạt động khác cũng được triển khai, như: Biên tập, đăng tải các nội dung tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, thiết kế các infographic hướng dẫn công tác tuyên truyền về đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai rộng rãi cuộc thi sáng tác ca khúc viết về tuổi trẻ Quảng Bình, cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội-chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.
 
Bám sát theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ sở đoàn trong tỉnh đã chủ động đăng ký công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, với mục tiêu phấn đấu mỗi cơ sở đoàn, hội, đội triển khai ít nhất 1 công trình, phần việc chào mừng đại hội Đoàn các cấp.
 
Đến nay, đã đăng ký 6 công trình thanh niên cấp tỉnh, 16 công trình thanh niên cấp huyện, 339 công trình cấp cơ sở chào mừng đại hội, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung vào một số nội dung, như: Quét mã QR tại các địa chỉ đỏ và địa danh du lịch, xây nhà chống lũ, nhà nhân ái; điện mặt trời áp mái cho các trường học vùng cao, sân chơi thể thao cộng đồng, trường học cho em, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho người dân vùng khó khăn…
 
Tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm của cả hệ thống Đoàn từ tỉnh đến cơ sở cùng với việc tập trung cao cho công tác chuẩn bị, đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ tỉnh nhà.
 
Qua đó, phát huy sức trẻ, nêu cao khát vọng cống hiến, quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.
Tú Anh
(Tỉnh đoàn Quảng Bình)

tin liên quan

Phát huy hiệu quả từ "kỳ họp không giấy"

(QBĐT) - Qua gần một năm thực hiện, "kỳ họp không giấy" đã khẳng định hiệu quả, góp phần thực hành tiết kiệm và từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Các cử tri cho rằng cần thiết phải sửa đổi Luật Đất đai để quản lý, sử dụng đất đai đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội...
 

Nghiên cứu để có hướng dẫn phù hợp diễn biến dịch COVID-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh vấn đề rất lớn hiện nay liên quan đến những tác động nặng nề của dịch COVID-19 đến đời sống của người dân, nhất là công nhân, người lao động.