Xây dựng và nhân rộng mô hình đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số

  • 13:55 | Thứ Hai, 27/11/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đó là một trong những nội dung hoạt động của dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025).

Học sinh người Chứt tại xã Dân Hóa (Minh Hóa).
Học sinh người Chứt tại xã Dân Hóa (Minh Hóa).

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao, đơn vị chủ trì dự án sẽ triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình đời sống văn hóa các DTTS tại địa bàn xã Dân Hóa (Minh Hóa) nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Với mục tiêu khai thác và phát huy được những nét tiêu biểu, độc đáo, đặc sắc trong đời sống văn hóa truyền thống của các DTTS trên địa bàn, dự án có sự tham gia, thụ hưởng của nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào DTTS; các câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại các bản vùng DTTS và miền núi; các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, tổ chức xã hội hoạt động ở địa bàn xã Dân Hóa.

Các đối tượng tham gia dự án được tập huấn về phương pháp, kỹ năng xây dựng mô hình đời sống văn hóa của các DTTS; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; thực hiện hương ước, quy ước; công tác gia đình trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS gắn với phát triển du lịch; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS gắn với phát triển du lịch; truyền dạy kỹ năng xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian; trình diễn xây dựng mô hình đời sống văn hóa...

Dự án cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua việc xây dựng cụm pano, sản xuất phim tài liệu về quá trình xây dựng mô hình đời sống văn hóa của các DTTS tại xã Dân Hóa.

N.Mai

tin liên quan

Quảng Bình muôn vẻ

(QBĐT) - Qua ống kính của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, lòng hồ An Mã (Lệ Thủy) hay Tiên Lang (Quảng Trạch) như những bức tranh sơn thủy hữu tình, đẹp đến nao lòng!

Từ bước chân đầu tiên 60 năm trước và hy vọng hôm nay

(QBĐT) - 60 năm, còn gọi là "lục thập hoa giáp", quãng thời gian đáng để suy ngẫm về những "được-mất", "hơn-thua" của một đời người! 

Hương lúa trổ đòng

(QBĐT) - Mỗi lần đi xa trở về làng cũ bao giờ tôi cũng dừng lại trước cánh đồng vài phút để mà hít hà cái mùi bùn ngâu ngấu, mùi đồng đất, mùi của phù sa theo con nước tràn về.