Bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội Mừng cơm mới của người Bru-Vân Kiều

  • 14:02 | Thứ Bảy, 18/11/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 18/11, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội Mừng cơm mới của người Bru-Vân Kiều xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy để khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch”. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan; một số nhà quản lý, nghiên cứu trong tỉnh và các nghệ nhân tham gia lớp tập huấn, truyền dạy phương pháp, kỹ năng bảo tồn lễ hội Mừng cơm mới.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.
Hội thảo tập trung trao đổi, đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội Mừng cơm mới của người Bru-Vân Kiều, xã Ngân Thủy để khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch, trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau: Giải pháp xây dựng, thực hiện các chính sách để huy động nguồn lực; động viên, tôn vinh những nghệ nhân và chủ thể đang bảo tồn, thực hành lễ hội và xây dựng các chương trình, kế hoạch; xác định, đề cao, phát huy vai trò cộng đồng; nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động liên quan lễ hội.
 
Công tác tuyên truyền, quảng bá về lễ hội; nâng cao nhận thức của cộng đồng và các cấp chính quyền trong bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội để khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 
Các đại biểu tham luận tại hội thảo.
Các đại biểu tham luận tại hội thảo.
Hội thảo lần này là một trong các hoạt động để trao đổi, thảo luận và làm rõ hơn những giá trị thực tiễn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội Mừng cơm mới của người Bru-Vân Kiều, xã Ngân Thủy để phục vụ khai thác, xây dựng sản phẩm phát triển du lịch, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nguồn gốc, nội dung và các giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của lễ hội; đồng thời, phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ và xử lý các vi phạm đối với di sản.
 
Hội thảo cũng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn về công tác bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội trong giai đoạn hiện nay, để từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc một cách hiệu quả, thiết thực…
Đ.Vân

tin liên quan

Đồng Hới, hãy sống trọn từng giây!

(QBĐT) - Tôi có một niềm hạnh phúc chả giống ai, đó là được đi làm trên một con đường đẹp, bên một dòng sông đẹp. 

Đông về nhớ mẹ

(QBĐT) - Mùa đông lại một mùa đông
Con ngồi ngóng mẹ phía mông mênh trời…

Kỷ niệm mái trường

(QBĐT) - Xa mái trường lòng luôn vấn vương
Kỷ niệm buồn vui đan dày năm tháng
Đồng nghiệp, học trò biết bao thương mến
Xa mái trường càng thấu nỗi nhớ mong