icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

HĐND tỉnh công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh

  • 09:00 | Thứ Năm, 07/12/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 7/12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII bước sang ngày làm việc thứ hai. Các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp
Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp

Buổi sáng, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu.

Theo đó, sau thời gian làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, HĐND tỉnh đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo và thực hiện thận trọng, nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình thủ tục được quy định trong Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội.

Với trách nhiệm của mình, đại biểu HĐND tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, đánh giá thận trọng, khách quan, công tâm mức độ tín nhiệm của các vị được HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm.

Các tổ đại biểu thảo luận về nội dung lấy phiếu tín nhiệm
Các tổ đại biểu thảo luận về nội dung lấy phiếu tín nhiệm

Kết quả, tất cả 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII bầu đều có số phiếu tín nhiệm cao và số phiếu tín nhiệm ở mức cao, số phiếu tín nhiệm thấp khá thấp. Điều đó cho thấy, các cán bộ, chức danh được HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn đều có nhiều nỗ lực trong nhiệm vụ được giao, được đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao thông qua việc bỏ phiếu tín nhiệm nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu khẳng định: Kết quả này giúp cho các vị được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để nỗ lực phấn đấu, có phương hướng tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

 Đại biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM:

1. Ông Trần Hải Châu - Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 87,5 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 10,42 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

2. Ông Nguyễn Công Huấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 45  phiếu (chiếm 93,75 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 4,17 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

3. Ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 85,42 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 10,42 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

4. Ông Nguyễn Lương Bình - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 87,5 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 8,33 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

5. Ông Lê Văn Bảo - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm  85,45 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 12,5 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

6. Ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 89,59 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 8,33 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

7. Ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 68,75 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm  20,83 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm  10,42 % tổng số phiếu thu về).

8. Ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 81,25 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm  14,58 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17 % tổng số phiếu thu về).

9. Ông Phan Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm  66,67 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,83 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,5 % tổng số phiếu thu về).

10. Ông Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 62,5 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 33,33 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17 % tổng số phiếu thu về).

11. Ông Đoàn Sinh Hòa - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 75,0 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22,92 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

12. Ông Nguyễn Trần Quang - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 62,50 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 33,33 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17 % tổng số phiếu thu về).

13. Ông Trần Thế Vương - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32  phiếu (chiếm 66,67 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

14. Ông Trần Chí Tiến - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 75,0 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22,92 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

15. Ông Phan Phong Phú - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 85,42  %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14,58 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

16. Ông Phạm Quang Long - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

- Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 72,92 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 25,00 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm  2,08 % tổng số phiếu thu về).

17. Ông Phạm Quang Hải - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 70,83 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 29,17 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

18. Ông Mai Văn Minh - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 81,25 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,75 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

19. Ông Phạm Văn Năm - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 75,00 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22,92 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

20. Ông Nguyễn Huệ - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 79,17 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm:  09 phiếu (chiếm 18,75 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

21. Ông Hoàng Hữu Thái - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 64,58 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 35,42 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

22. Ông Nguyễn Trường Sơn - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 81,25 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,75 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

23. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm .75,00 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,75 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm  6,25 % tổng số phiếu thu về).

24. Ông Nguyễn Ngọc Quý - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch

- Số phiếu tín nhiệm cao:  32 phiếu (chiếm 66,67 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 16  phiếu (chiếm 33,33 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

25. Ông Nguyễn Chí Thắng - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 70,83 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 27,08 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,08 % tổng số phiếu thu về).

26. Ông Đặng Ngọc Tuấn - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 66,67 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

27. Ông Dương Thanh Bình - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

- Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 62,50 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25 % tổng số phiếu thu về).

28. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 60,42 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 35,42 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17 % tổng số phiếu thu về).

29. Ông Lê Công Hữu - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 79,17 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 10  phiếu (chiếm 20,83 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

30. Ông Võ Ngọc Thanh - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 81,25 %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18,75  %  tổng số phiếu thu về).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

Ngọc Mai

 

 

tin liên quan

Quyết tâm lãnh đạo lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

(QBĐT) - Chiều nay, 30/11, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

(QBĐT) - Chiều nay, 30/11, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. 

Thông qua nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

(QBĐT) - Sáng nay, 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành hội nghị lần thứ 15 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, công tác xây dựng Đảng năm 2023; bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2024; cho ý kiến, thông qua một số nội dung quan trọng khác.