icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI):

Lấy sức mạnh của nhân dân làm động lực, lực lượng vũ trang làm nòng cốt

  • 12:14 | Thứ Sáu, 17/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài biểu dương và ghi nhận những kết quả tích cực của Quảng Bình qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài biểu dương và ghi nhận những kết quả tích cực của Quảng Bình qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); các đồng chí thành viên Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Dự hội nghị, về phía tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Thực nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI): Lấy sức mạnh của nhân dân làm động lực, lực lượng vũ trang làm nòng cốt
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Thực hiện nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI): Lấy sức mạnh của nhân dân làm động lực, lực lượng vũ trang làm nòng cốt

Đặt vấn đề tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nêu rõ: Cùng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của đất nước, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” là một trong hai chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam. Để thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng phù hợp với thực tiễn của tỉnh nhà, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Để đánh giá một cách khách quan, đúng thực chất ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận có trọng tâm, trọng điểm để làm rõ thêm những kết quả, thành tựu nổi bật; phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Theo đó, 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đươc nâng lên; các giải pháp xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh (QP,AN) trên địa bàn được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định; hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể.

Các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; LLVT tỉnh nhà vững mạnh toàn diện; QP,AN được củng cố và tăng cường. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH và củng cố, tăng cường QP,AN, tạo cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trình bày báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trình bày báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Báo cáo cũng nêu 4 mục tiêu cụ thể, 5 quan điểm, 2 phương châm chỉ đạo và 6 nhiệm vụ giải pháp chính để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo. Đó là xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển KT-XH kết hợp chặt chẽ bảo đảm QP,AN, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng LLVT vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng điều hành phiên thảo luận
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng điều hành phiên thảo luận

Dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng, hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham luận phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, nhận định, dự báo tình hình cùng nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng của Quảng Bình trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu dự hội nghị
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu dự hội nghị

Cơ bản thống nhất với những phương hướng, nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương gợi mở một số nội dung về nhiệm vụ thời gian tới, gồm: tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong tổ chức thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; tập trung huy động mọi nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tăng cường nắm cơ sở, dự báo chính xác tình hình, chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ QP,AN, nhất là chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Đại Thắng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và khẳng định Quảng Bình sẽ tiếp tục nỗ lực để tổ chức thực hiện tốt hơn chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa; tiến hành đồng bộ, quyết liệt ở các cấp, khắc phục triệt để những khâu yếu đã được chỉ ra; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp chính.

Đồng chí nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện phải được nhất quán, triệt để và đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt, lấy sức mạnh của nhân dân làm động lực chủ yếu, LLVT làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao Bằng khen cho 11 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Ngọc Mai

tin liên quan

'Các trưởng Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải hiểu mình, hiểu người'

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Trưởng Cơ quan đại diện làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác; củng cố hơn nữa sự tin cậy, chân thành; tăng cường hơn nữa sự gắn kết lợi ích thực chất.
 

Khởi động đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

(QBĐT) - Sáng 17/3, tại TP. Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị khởi động đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" và phát động cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 nhằm thực hiện đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025".

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

(QBĐT) - Chiều 16/3, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại chùa Đại Giác (phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới).